Meni Zapri

Obračun obresti

V računovodskem programu Minimax lahko obračunamo obresti na odprte postavke za določeno obdobje in obresti na zamujena plačila.

Obračunamo lahko obresti na poljubno glavnico za določeno časovno obdobje.

Za obračun se uporablja proporcionalna (linearna) metoda.

Izberemo lahko predpisano obrestno mero zamudnih obresti, ki je ažurirana sistemsko, lahko pa dodamo obrestno mero v poljubni višini.

Potrjen dokument se shrani v dokumentni sistem stranke. Obračun obresti lahko natisnemo in pošljemo stranki.

Samodejno knjiženje

Izdela se samodejna temeljnica v dvostavnem knjigovodstvu, pri kateri se vknjižbe razlikujejo glede na vrsto organizacije. Konte za avtomatično knjiženje lahko tudi spremenimo.