Meni Zapri

Bančni izpiski

V računovodski program Minimax lahko uvažamo bančne izpiske iz vseh slovenskih bank.

Uvozimo lahko tudi več izpiskov naenkrat. Organizacija ima lahko več transakcijskih računov, v različnih denarnih enotah. Izpiske pa lahko po želji enostavno vnašamo tudi ročno.

Z uvozom nastanejo osnutki izpiskov z vrsticami prometa. Če iz Minimaxa uvažamo v spletno banko plačilne naloge in nato iz banke izpiske, bo Minimax večino postavk že avtomatično povezal. 

Samodejno knjiženje

Ob potrditvi izpiska izdela program samodejno temeljnico, ki na podlagi vnesenih vrstic prometa doknjiži tudi promet na transakcijskem računu. Pri knjiženju na saldakontne konte se odprte postavke samodejno zaprejo.

Če je na izpisku plačilo računa, ki je bil izdan v tuji denarni enoti, izdela program tudi samodejno temeljnico tečajnih razlik.

Priprava dokumentov na podlagi knjiženja izpiskov

Na podlagi vnosa plačila (knjižbe) na bančnem izpisku lahko z enim klikom izdelamo prejeti račun, izdani račun, račun za predplačilo ali zgolj temeljnico z zapisi za DDV (na primer pri plačilu bančne provizije na izpisku).

Z rednim knjiženjem izpiskov imamo v vsakem trenutku pregled nad plačili in odprtimi postavkami (neplačanimi izdanimi in prejetimi računi).

Kaj podjetniki cenijo pri računovodskih servisih?

Če servis redno knjiži plačila računov, ima podjetnik ažuren pregled na semaforju stanja plačil na izdanih in prejetih računih.