Meni Zapri

Dvostavno knjigovodstvo

V dvostavnem knjigovodstvu se zbirajo samodejne temeljnice, ki nastajajo pri vnosu vseh dokumentov in obračunov v Minimaxu.

V sistemu so že vnesene vse nastavitve za knjiženje vseh dokumentov in obračunov, ki nastajajo v Minimaxu. Z uporabo programa lahko začnemo zelo hitro, brez zamudnih nastavitev. Način knjiženja lahko po potrebi tudi spremenimo. 

V osnovi je modul namenjen pregledovanju podatkov, lahko pa v dvostavno knjigovodstvo tudi neposredno knjižimo na klasičen način z vnosom temeljnic. Neposredno vnesemo začetno otvoritveno temeljnico z začetnimi stanji.

Temeljnice v dvostavnem knjigovodstvu je mogoče tiskati, kopirati, kopirati v storno, preklicevati in urejati.

V dvostavnem knjigovodstvu lahko pregledujemo:

 • Bruto bilanco
 • Temeljnice
 • Knjižbe
 • DDV vrstice
 • Dnevnik knjiženja
 • Kartice konta
 • Kartice stranke
 • Zbir po strankah
 • Zbir po kontih
 • Zbir po delavcih
 • Zbir po analitikah
 • Pripravimo lahko tudi podatke za davčni nadzor ter jih v predpisani obliki izvozimo iz aplikacije za posredovanje Finančni upravi

Uvoz podatkov v dvostavno knjigovodstvo

Iz drugih programov lahko v predpisani XML strukturi in iz predlog Excelovih datotek uvažamo podatke neposredno v dvostavno knjigovodstvo, kjer nastanejo knjigovodske temeljnice.

Samodejni prenos podatkov preko API programskega vmesnika

Podatke lahko iz in v Minimax prenašamo tudi samodejno, brez zamudnega uvažanja. Pogoste so povezave s spletnimi trgovinami, programi za maloprodajo in drugimi namenskimi programi.

Povezave z drugimi programi za prenos v knjigovodstvo