Meni Zapri

Odprte postavke

Odprte postavke so pregled neplačanih ali delno neplačanih izdanih in prejetih računov. So eden izmed pregledov, ki bi jih moral pri poslovanju spremljati vsak podjetnik.

V programu za računovodstvo Minimax lahko pregledujemo odprte postavke po različnih kriterijih, kot so datumi, zneski, konti …

IOP obrazci za posamezno stranko ali vse stranke

Izpisi odprtih postavk glede na različne kriterije (datumi, konti, analitike) za posamezno stranko ali vse stranke. Izvozimo lahko seznam dolžnikov s skupnim dolgom in seznam posameznih odprtih postavk.

Priprava opominov

Pripravimo lahko opomine za posamezno stranko ali vse stranke, z datumskimi omejitvami in omejitvijo najmanjšega zneska dolga za opomin. Prištejemo lahko tudi stroške opomina.

Kompenzacije in AJPES-ov ePobot

Pripravimo lahko predlog za dvostransko kompenzacijo (pobot), po potrditvi pa program naredi avtomatično temeljnico, s katero se zmanjšajo terjatve in obveznosti za znesek pobota, v saldakontih pa se zaprejo odprte postavke.

Hitro in enostavno lahko pripravimo podatke o obveznostih za prijavo v Ajpesov sistem ePobot z uvozom XML datoteke. Po opravljenem večstranskem pobotu vnesemo pobote, program pa jih samodejno poknjiži, zapre postavke v saldakontih in popravi plačilne naloge za preostale obveznosti.

Stotinske izravnave

Pri plačilih računov kupcev in dobaviteljev prihaja občasno do majhnih razlik med zneskom računa in dejanskim zneskom plačila, zaradi česar ostajajo ti računi med odprtimi postavkami. Minimax lahko te razlike samodejno preknjiži kot stotinske izravnave na konte izrednih prihodkov oziroma odhodkov ter zapre postavke, ki so ostajale odprte zaradi teh majhnih razlik.