Meni Zapri

Statistična poročila

Statistična poročila oziroma »medletne bilance« so namenjene pripravi podatkov bilance stanja in izkaza poslovnega izida za potrebe pregledovanja poslovanja med letom.

Podatki se v posamezne postavke samodejno prenesejo iz knjižb v dvostavnem knjigovodstvu, pri čemer je relevantnost podatkov odvisna od ažurnosti knjiženja.

Vse prepisane podatke iz knjigovodstva je mogoče ročno urejati in popravljati.

Bilanco stanja in izkaz poslovnega izida lahko tiskamo in hranimo v dokumentnem sistemu.