Meni Zapri

Obračun DDV

Obračun DDV-ja še nikoli ni bil tako enostaven. Ob potrditvi izdanih in prejetih računov ter dnevnih iztržkov nastane samodejna temeljnica z zapisi za DDV, ki jih program upošteva pri obračunu.

Program za računovodstvo Minimax omogoča obračun DDV-ja:

  • za mesečne in trimesečne zavezance po fakturirani realizaciji,
  • po plačani realizaciji,
  • upoštevamo pa lahko tudi odbitni delež.

Obračun DDV-ja naredimo z enim klikom, pri čemer program izdela vse potrebne obrazce: 

  • obrazec DDV-O,
  • rekapitulacijsko poročilo,
  • poročilo o dobavah (76. a člen ZDDV),
  • prilogo A k obrazcu DDV-O.

V sistem eDavki jih lahko oddamo neposredno iz programa oziroma shranimo datoteko v XML obliki za kasnejši uvoz.

Če je potrebno doplačilo DDV-ja, se izdela plačilni nalog z vsemi potrebnimi podatki za tiskanje ali uvoz naloga v spletno banko.

Samodejno knjiženje

Minimax izdela tudi samodejno temeljnico, ki prenese vhodni in izhodni DDV na konto obveznosti ali terjatev do države in poknjiži stotinske izravnave.

Obračun DDV-ja po plačani realizaciji

Pri obračunu DDV po plačani realizaciji DDV lahko upoštevamo šele, ko je račun (ali njegov del) zaprt. Ko plačilo povežemo z računom, naredi program samodejni zapis za DDV na temeljnici izdanega ali prejetega računa.

Pri obračunu DDV pripravi program poleg obrazca DDV-O samodejno tudi prilogo A, vse ostale funkcionalnosti pa so enake kot pri obračunu po fakturirani realizaciji.

Podatki za davčni nadzor DDV

Program pripravi podatke v standardizirani obliki za izvoz podatkov v primeru davčnega nadzora (inšpekcija DURS).

Uvozi podatkov za DDV v Minimax

Iz drugih programov in spletnih trgovin lahko uvažamo podatke v standardizirani obliki, pri čemer nastanejo tudi zapisi za DDV, ki se upoštevajo pri obračunu.