Meni Zapri

Letna poročila

Letne obdelave so namenjene prehodu iz starega v novo poslovno leto.

Prehod v novo poslovno leto je urejen po samodejnih korakih, ki si sledijo v naslednjem vrstnem redu:

  • Izračun tečajnih razlik odprtih postavk na zadnji dan v letu
  • Prenos limita transakcijskega računa v primeru negativnega stanja na računu
  • Zapiranje razreda stroškov
  • Zapiranje razreda prihodkov
  • Priprava podatkov za FURS
  • Knjiženje poslovnega rezultata
  • Priprava podatkov za AJPES
  • Prehod v novo poslovno leto

Priprava letnih poročil je vpeta med korake letnih obdelav. Podatki za FURS in AJPES se pripravijo samodejno na podlagi knjižb v dvostavnem knjigovodstvu. Vse podatke je mogoče urejati in dopolnjevati.

Podatke za FURS lahko oddate iz Minimaxa neposredno v sistem eDavki, podatke za AJPES pa pripravite in shranite v xml datoteko in jo nato uvozite na AJPES-ov spletni portal.