V računovodski program Minimax lahko vnašamo prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Dobavitelji so lahko domače in tuje pravne ter fizične osebe. Program pripravi plačilne naloge za prenos v e-banko in samodejno poknjiži račun v glavno knjigo ter naredi zapise v davčne evidence.
Preprost vnos v sistem 

V sistem lahko vnašate prejete račune, dobropise in račune za predplačila. Shranjevanje prejetega računa v sistem je preprosto, pri čemer lahko podjetnik vnese osnovne podatke in račun shrani, da se pripravi plačilni nalog. Računovodja podatke preveri in račun dokončno potrdi. 

 Avtomatizacija procesov

Minimax je program, ki ima vgrajene samodejne procese, ki vam pomagajo pri preprostih rutinskih opravilih: 

  • Samodejna priprava plačilnih nalogov: naloge samo še prenesete v e-banko in jih potrdite za plačilo. 
  • Samodejna temeljnica in zapisi v davčne evidence: vse nastavitve so že v sistemu
  • Računi v tujih denarnih enotah: sistem sam preračuna v domačo enoto po tečaju Banke Slovenije, ki se sistemsko posodablja.
  • Povezava z registrom osnovnih sredstev: neposredni vnos na prejetem računu.
  • Povezava z zalogami: neposredni vnos prejema na prejetem računu.
Prihranek časa

Mnogokrat se računi dobaviteljev iz meseca v mesec ponavljajo. Ponavljajoče račune (vzorce) lahko kopiramo in vnesemo samo nove podatke (datume in zneske). V nekaj trenutkih je račun zaključen, pripravljen je plačilni nalog, račun pa je tudi že poknjižen ter vpisan v davčne evidence. 

 Dokumentni sistem

S skeniranjem prejetih računov boste imeli vse dokumente na enem mestu. S tem bo lažji pregled in in boljši nadzor nad poslovanjem, saj lahko do njim pridete od koder koli 24 ur na dan. 

Pregledi in analize

Sprotno spremljanje podatkov lahko izboljša vaš odzivni čas na izzive, ki jih prinaša trg. Kako se odhodki spreminjajo skozi čas, kateri oddelki vam povzročajo največje stroške in kje lahko prihranite.

Samodejno knjiženje

Ob potrditvi računa program samodejno izdela temeljnico z vknjižbami v glavno knjigo in (pri zavezancih) naredi ustrezne zapise za DDV.

miniMAX je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem miniMAX še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO