Meni Zapri

7 stvari, ki naj jih podjetnik preveri pred koncem leta

  • 25. okt. 2021
  • 3 min

Pred koncem leta je še čas, da podjetniki preverijo in uredijo poslovne evidence, na podlagi katerih računovodja pripravlja letna poročila.

V nadaljevanju predstavljamo nekaj napotkov, ki se nanašajo tako na podjetnike, ki svoje poslovanje vodijo po dejanskih odhodkih, in tiste, ki svoje poslovanje vodijo po normiranih odhodkih. Oboji morajo imeti svoje poslovanje urejeno in voditi morajo prave evidence.

Kaj je smiselno, da podjetniki preverijo še pred koncem leta?

 

1. Ali ste izdali vse račune in evidentirali vse prejete?

Preverite izdane račune: ali ste v tekočem letu izdali vse račune in ali so pravilno zabeleženi in evidentirani? Izdani računi vplivajo na skupne prihodke in s tem na obveznost plačila davkov. Izdane račune preverite, četudi vodite računovodstvo po normiranih odhodkih.

Prejeti računi: Če vodite svoje poslovanje po dejanskih stroških, preverite, ali imate evidentirane vse prejete račune. Če sodelujete z računovodjo, se prepričajte, da ste predali vse prejete račune.

Pozor: Kot stroške lahko upoštevate le prejete račune za izdatke, ki so poslovno potrebni in se ne nanašajo na zasebno rabo oziroma privatne namene.

Če uporabljate Minimax, vam svetujemo, da vse račune sproti odlagate v Nabiralnik. Zakaj je to smiselno, pa si poglejte v tem e-priročniku.

 

2. So potni nalogi pravilno izpolnjeni?

Preverite potne naloge, saj so ti najpogostejša tarča inšpekcijskega nadzora. Gre namreč za stroške, ki niso obremenjeni z davki in prispevki, poleg tega pa zmanjšujejo davčno osnovo. Prepričajte se, ali so pravilno izpolnjeni, imajo vse potrebne priloge, so podpisani in natisnjeni. Kako pravilno izpolniti potne naloge, si lahko preberete v tem e-priročniku.  

 

3. Kaj se je čez leto dogajalo z osnovnimi sredstvi?

K osnovnim sredstvom spadajo računalniška in pisarniška oprema, prevozna sredstva, nepremičnine … Če jih imate, preverite, če ste morebiti katero od teh nehali uporabljati, ste ga zavrgli, se je uničilo ali pa ste ga celo prodali. 

Če ste letos kupili kakšno osnovno sredstvo, imejte v mislih, da se kot odhodek v  letošnjem letu šteje le del amortizacije. Torej, če ste kupili računalnik v vrednosti 1000 €, boste lahko upoštevali 50 % vrednosti na leto, saj je zakonsko to najvišja amortizacijska stopnja. Če ste na primer računalnik kupili konec junija, se ta začne amortizirati z mesecem julijem. To pomeni, da se za to leto prizna strošek amortizacije samo za 6 mesecev, kar dejansko pomeni 25 % vrednosti. Torej med odhodke bi v tem primeru lahko dali le 250 €.

Ne pozabite tudi na inventuro oziroma popis osnovnih sredstev.

 

4. Uredite zaloge

Če poslujete z zalogami, ste po zakonu dolžni najmanj enkrat letno izvesti tudi inventuro. To pomeni, da primerjate dejanske zaloge v skladišču z zalogami v poslovnih evidencah. To je tudi odlična priložnost, da preverite, kateri artikli vam morebiti ostajajo, da jih lahko do konca leta po akcijski ceni ponudite strankam in se pripravite na prihodnjo sezono.

 

5. Preglejte odprte postavke

Preverite odprte postavke – torej ali ste plačali vse račune in ali so vsi računi, ki ste jih izdali, plačani. Če ugotovite, da imate neplačane izdane račune, svetujemo, da se čim prej lotite izterjave. Stranke, ki vam še niso plačale, prijazno opomnite o odprtem računu. Bodite pozorni, saj vam vsak izdani račun dviguje prihodke in tako vpliva tudi na dohodnino. Če vam stranka računa ne plača, boste davek oziroma dohodnino vseeno morali plačati. Enako velja tudi za vaše dobavitelje, če jim računov niste poravnali.

 

6. Preverite stanje na portalu eDavki   

Stanje davčnih obveznosti in terjatev vašega podjetja je zabeleženo na portalu eDavki na t.i. e-kartici zavezanca, zato je smiselno, da stanje preverite. Če podatkov ne znate razvozlati sami, se posvetujte z računovodjo ali pa pokličite na FURS, kjer vam bodo pojasnili, kaj postavke pomenijo.

Bodite pozorni tudi na odlog plačila prispevkov, ki so ga lahko samostojni podjetniki uveljavljali v aprilu, maju in juniju 2020. Če takrat prispevkov niste plačali,

se rok za plačilo izteče 31. marca 2022. Če ste ta znesek državi dolžni, je ta dolg na vaši kartici tudi zabeležen.

7. Preverite, koliko bo znašala dohodnina in akontacija za naslednje leto

Za tekoče leto 2021 ste plačevali akontacijo dohodnine na podlagi prihodkov preteklega leta. Smiselno je, da sedaj preverite, kako ste poslovali v tekočem letu in izračunajte, ali boste morali dohodnino doplačati oziroma jo boste dobili povrnjeno. Na podlagi izračuna boste tudi vedeli, kolikšna bo akontacija dohodnine, ki jo boste plačevali prihodnje leto.

Pri izračunu dohodnine si lahko pomagate s tem pripomočkom.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.