Pripomoček za izračun dohodnine za s.p.  

BREZPLAČNI KALKULATOR

Pripravili smo pripomoček, s katerim si lahko enostavno za svoj primer izračunate, kakšna bi bila akontracija dohodnine pri navadnem in normiranem s.p.- ju. 

Upoštevane so dohodninska lestvica in olajšave za leto 2021.

 

Kako si lahko pomagate s kalkulatorjem?

  • Vnesete lahko: prihodke, stroške, olajšave
  • Kalkulator izračuna predvideno višino akontacije dohodnine