Obvezne evidence podjetnika

BREZPLAČNI E-PRIROČNIK

Podjetje pri svojem poslovanju ustvarja in prejema dokumente, ki jih mora tudi ustrezno voditi in beležiti. Ti dokumenti so izdani in prejeti računi, DDV evidence, potni nalogi, obračuni prispevkov, plačilne liste za zaposlene, register osnovnih sredstev itd.
 
V priročniku prikazujemo, katere evidence morate voditi, če poslujete kot samostojni podjetnik. 

 

Maj 2021

Katere evidence smo zajeli v priročniku?

  • Izdani računi
  • Prejeti računi
  • Potni nalogi
  • Prispevki
  • DDV obračuni
  • Register osnovnih sredstev
  • Plačilne liste in rek obrazci
  • Knjiga sklepov