Meni Zapri

Zaloge

Zaloge lahko vodimo po metodi drsečih povprečnih cen za eno ali več skladišč.

Različni artikli (blago, material, izdelki in polizdelki) vstopajo v skladišče, se premikajo ter izstopajo iz skladišča. Povežemo jih lahko s fakturiranjem in dvostavnim knjigovodstvom.

Vodenje zalog omogoča evidenco:

 • prejemi od dobaviteljev, iz proizvodnje in od naročnikov (povečanje zaloge),
 • izdaje kupcem, v proizvodnjo ali naročnikom (zmanjšanje zaloge),
 • prenosnice med skladišči (prerazporejanje zaloge),
 • dve vrsti inventure: ugotavljanje viškov in manjkov ter ugotavljanje porabe (razbremenijo se zaloge),
 • začetno stanje zalog lahko v Minimax enostavno uvozimo.

Hiter vnos dokumentov v povezavi z zalogami:

 • Kopiranje prejema v prejem.
 • Kopiranje prejema v izdajo.
 • Kopiranje izdaje v izdajo.
 • Kopiranje izdaje v izdani račun.
 • Kopiranje prejetega naročila v izdajo.
 • Kopiranje izdanega naročila v izdajo in prejem.
 • Samodejno knjiženje obračuna zalog. 

Povezave z drugimi programi

Podatki za knjiženje zalog se lahko uvažajo ali prenašajo tudi iz drugih programov, na primer spletnih trgovin in programov za maloprodajo.

Baza znanja