Meni Zapri

Višji znesek neobdavčenih stroškov za prevoz na delo

  • 4. jul. 2022
  • 4 min

Uradnem listu RS št. 87/22 iz dne 24. 6. 2022 je bila objavljena Uredba o spremembah Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Glavni spremembi sta zapisani v 3. členu in 5. členu, v katerih so spremenili višino, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo.  

Prevoz na delo se je zvišal z 0,18 EUR na 0,21 EUR na kilometer. Zvišalo pa se je tudi povračilo stroškov službenega potovanja, ki bodo po novem znašali 0,43 EUR na kilometer in ne več 0,37 EUR.

 

Kaj konkretno pravita spremenjena člena?

[3. ČLEN] Povračilo stroškov za prevoz na delo in z dela se ne všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja do višine 0,21 eura za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

[5. ČLEN] V primeru, da delojemalec uporablja lastno prevozno sredstvo, se povračilo stroškov prevoza na službenem potovanju ne všteva v davčno osnovo do višine 0,43 eura za vsak prevožen kilometer.

Pomembno je razumeti, da uredba ne določa pravic delavcev in obveznosti delodajalcev v zvezi s povračilom stroškov prevoza na delo in z dela. Prav tako ne spreminja načina obračuna povračila stroškov, če so te pravice opredeljene v veljavnih kolektivnih pogodbah posameznih sektorjev. Če delavcu na primer pripada danes po kolektivni pogodbi 70 % dnevne vozovnice za promet, te določbe ostajajo v veljavi.

Sprememba vpliva na tiste, ki imajo v kolektivni pogodbi ali internih aktih zapisano, da se povračilo zneska prevoza na delo obračuna v najvišjem možnem znesku, ki ga določa davčna uredba.

Uredba spreminja davčno obravnavo povračil stroškov prevoza na delo in z dela oziroma spreminja le znesek, do katerega se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo. Ta znaša 0,21 EUR:

  • za vsak polni kilometer razdalje med običajnim prebivališčem in mestom opravljanja dela,
  • za vsak dan prisotnosti na delu, če je mesto opravljanja dela vsaj en kilometer oddaljeno od delojemalčevega običajnega prebivališča.

Skupni znesek prevoza na delo do višine 140 EUR mesečno se tako ne bo všteval v davčno osnovo, pod pogojem, da je delavec na delovnem mestu prisoten vsaj en dan v mesecu.

Vendar pa velja tudi, da četudi višina stroškov presega 140 EUR mesečno, so ti stroški lahko neobdavčeni, če bi bil za preračun prevoza na delo upoštevan znesek 0,21 EUR na kilometer in se je delavec vsak dan pripeljal v službo.

Avtocesta – magistralna cesta – gozdna pot

Pri obračunu morate biti pozorni tudi na pogoj obračuna »najkrajše običajne cestne povezave«. Tu je pomembna predvsem dolžina v kilometrih in ne čas, ki bi ga delavec potreboval, da bi opravil razdaljo med prebivališčem in mestom opravljanja dela.

Tako se npr. pri določitvi neobdavčenega zneska kilometrine upošteva povezava po lokalnih in magistralnih cestah. Na primer, če je dolžina lokalne povezave v kilometrih krajša od avtocestne povezave, četudi delavec uporabi avtocestno povezavo, je treba obračunati najkrajšo pot.

Če pa bi v tem primeru obstajala tudi povezava z vključenimi opuščenimi gozdnimi potmi, ki se običajno ne uporabljajo, pa se dolžina le-te v kilometrih ne bi upoštevala, četudi bi bila ta najkrajša.

Če ima delavec pravico do uporabe službenega vozila v zasebne namene in mu delodajalec za tako uporabo zagotovi tudi gorivo, se povračilo stroškov prevoza na delo všteva v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja.

GLEJ TUDI: E-priročnik - Kako pravilno izpolniti in obračunati potni nalog?


Povračila stroškov prevoza, če ima oseba dve ali več bivališč

Če se delavec vozi na delo iz dveh ali več prebivališč, se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza na delo in z dela od prebivališča, ki je najbližje mestu opravljanja dela. Če se iz drugega prebivališča, ki ni najbližje mestu opravljanja dela, delavec vozi vsaj štirikrat tedensko, se to drugo prebivališče lahko šteje za običajno prebivališče. V tem primeru se v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja ne všteva povračilo stroškov prevoza od tega (od mesta opravljanja dela bolj oddaljenega) prebivališča.

Pri tem velja poudariti, da je nujno, da delavec delodajalcu pošteno poroča o kraju bivanja, od koder se vozi na delo. Vzemimo primer, da ima delavec stalno bivališče na Jesenicah, na delo pa se vozi v Ljubljano. Kasneje si v bližini Ljubljane uredi stanovanje in ne prijavi začasnega bivališča, o tem pa delodajalcu ne poroča. Delodajalec ne more vedeti, da je prišlo do spremembe in še naprej plačuje delavcu pot do Ljubljane. Zato je priporočljivo, da delodajalec določi, kakšna bi bila v tem primeru odgovornost delavca.


Povračila stroškov prevoza, če ima delavec več delodajalcev

Z vidika obdavčitve je v primeru, ko delavec v posameznem dnevu dela za krajši delovni čas pri več delodajalcih, treba ugotoviti kraj, iz katerega delavec dejansko prihaja na delo. Delavec lahko neobdavčeno prejme povračilo stroškov prevoza med mestom opravljanja dela in mestom, od koder dejansko prihaja na delo, če je razdalja med njima več kot 1 kilometer in pod pogoji, kot jih določa Uredba.


Praktični primeri – izplačilo v višini cene mesečne vozovnice

V nadaljevanju sta prikazana primera, ko delodajalec povračilo stroškov prevoza izplačuje v višini stroškov javnega prevoza in ne v višini kilometrine.

 

Primer 1: Izračunani stroški prevoza po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašajo manj kot 140 EUR

Delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe delavcu s prebivališčem, ki je od delovnega mesta oddaljeno 3 km, izplačuje povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 37 EUR.

Če je delavec na delu prisoten vse dni v mesecu, znesek povračila, ki se po prvem odstavku 3. člena Uredbe (znesek kilometrine) ne všteva v davčno osnovo, znaša 25,20 EUR (6 km x 20 dni x 0,21 EUR).

Ker je znesek povračila, izračunan po prvem odstavku 3. člena Uredbe, za posamezni mesec nižji od 140 EUR, se pri določitvi zneska neobdavčenega povračila uporabi drugi odstavek 3. člena Uredbe, ki določa, da se v davčno osnovo ne všteva povračilo stroškov prevoza do višine 140 EUR mesečno. V obravnavanem primeru se izplačilo povračila stroškov prevoza v višini 37 EUR (cena mesečne vozovnice) ne všteva v davčno osnovo, pod pogojem, da je bil delavec na delu prisoten vsaj 1 dan.

 

Primer 2: Izračunani stroški prevoza po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašajo več kot 140 EUR

Delodajalec na podlagi kolektivne pogodbe delavcu s prebivališčem, ki je od delovnega mesta oddaljeno 50 km, izplačuje povračilo stroškov prevoza v višini mesečne vozovnice, ki znaša 179 EUR.

Znesek povračila, ki se po prvem odstavku 3. člena Uredbe (znesek kilometrine) ne všteva v davčno osnovo, če je delavec na delu prisoten vse dni v mesecu, znaša 420 EUR (100 km x 20 dni x 0,21 EUR).

Ker je znesek povračila, izračunan po prvem odstavku 3. člena Uredbe, za posamezni mesec višji od 140 EUR, se pri določitvi zneska neobdavčenega zneska povračila drugi odstavek 3. člena Uredbe ne uporabi. V obravnavanem primeru, ko je delavec na delu prisoten 20 dni, se izplačilo povračila stroškov prevoza v višini 179 EUR (cena mesečne vozovnice) ne všteva v davčno osnovo.

V zgoraj navedenem primeru (oddaljenost od bivališča do mesta opravljanja dela 50 km) je treba pri določitvi neobdavčenega zneska upoštevati dneve prisotnosti na delovnem mestu, kar je podrobno prikazano v naslednjem primeru:

Če bi bil delavec na delovnem mestu prisoten npr. samo 6 dni v mesecu, bi izračunan znesek povračila po prvem odstavku 3. člena Uredbe znašal 126 EUR (100 km x 6 dni x 0,21 EUR). V davčno osnovo se z upoštevanjem drugega odstavka 3. člena Uredbe ne bi vštevalo povračilo do zneska 140 EUR, razlika do prejetega povračila 179 EUR (18 EUR) pa bi se štela v davčno osnovo.

Vir primerov: FURS

Kaj to pomeni za zaposlene, ki se vozijo na delo?

Če imajo zaposleni v internih aktih ali drugih pogodbah zapisano, da jim pripada povračilo glede na znesek kilometrine, bodo ti lahko prejeli višje povračilo.

Organizacije, ki pa v svojih pogodbah ali internih aktih pravico do povračila vežejo na javni prevoz, pa zaposlenim ne bodo mogle izplačati višjih nadomestil. To bodo lahko storili le v primeru, če bo prišlo do podražitev cen javnega prevoza ali pa bodo sprejeli interni akt, ki bo pravico do povračila stroškov prevoza vezal na kilometrino.

Novi zneski veljajo od 1. julija dalje

Spremenjeni prvi odstavek 3. člena in spremenjeni tretji odstavek 5. člena se začneta uporabljati za julij 2022.

Podjetja, ki bodo svojim zaposlenim priznala višjo kilometrino, jo bodo obračunala pri julijski plači.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.