Meni Zapri

Plače

Program Minimax omogoča enostaven obračun plač, zaostalih izplačil in nadomestil plač, izrednih izplačil, jubilejnih nagrad in odpravnin.

Pri obračunu se v treh enostavnih korakih pripravijo:

 • vsi potrebni obrazci za oddajo na eDavke, AJPES, ZZZS, delavce ter arhiv podjetja,
 • plačilni nalogi za uvoz v spletno banko ali tiskanje in
 • samodejna temeljnica z vsemi vknjižbami v glavno knjigo.

Obračun plač omogoča:

 • obračun plače iz bruto ali neto osnove oziroma števila točk, z ali brez dodatka na delovno dobo (nastavljiv odstotek),
 • 74 različnih vrst izplačil (dodatki v % na bruto in neto, dodatki v fiksnem znesku, bonitete, povračila, nadomestila …),
 • upoštevanje navadne, povečane ali poljubne splošne olajšave, olajšav za vzdrževane družinske člane in olajšave za invalide,
 • upoštevanje odtegljajev (kredit, lizing …) s pripravo plačilnih nalogov,
 • različne obračune prevoza na delo (vrednost na dan ali mesec, kilometri na dan) za posameznega delavca.

Program pripravi vse potrebne obrazce:

 • REK1, ki ga lahko neposredno oddamo v sistem eDavkov ali pa shranimo v datoteko XML in jo naknadno uvozimo,
 • obrazec ZAP-M v XML obliki za uvoz na spletni strani AJPES,
 • refundacijske zahtevke,
 • plačilne naloge z individualnimi sklici za posamezne vrste dajatev, ki jih lahko uvozimo v spletno banko. 

Brez skrbi zaradi sprememb obračunskih podatkov!

V vsakem trenutku so v sistemu ažurni podatki:

 • višina minimalne in povprečne plače
 • število delovnih ur in praznikov za posamezni mesec
 • dohodninska lestvica in olajšave
 • najvišji neobdavčeni zneski za prevoz na delo, prehrano, odpravnine, jubilejne nagrade …

Baza znanja