Različne možnosti zaračunavanja

Pavšal, samodejno štetje knjižb v programu, druge storite – in poljubna kombinacija naštetega.

Mesečni računi z nekaj kliki

Minimax samodejno beleži opravljeno delo in ga pregledno prikaže na računih.

Pregled nad opravljenim delom

V vsakem trenutku dostopen povzetek opravljenega dela in pričakovani prihodki iz tega naslova.