Baza znanja | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem


V maju že marsikdo načrtuje, kako bo letos preživel počitnice. Verjamemo, da se nam obeta lepo in prijetno poletje. Prav dopustu in počitnikovanju je namenjen tudi regres. Pravica do regresa pripada vsem zaposlenim, saj je ta zapisana v Zakonu o delovnih razmerjih (ZDR-1), v katerem je opredeljeno tudi trajanje dopusta.
Minimalni znesek regresa za leto 2022 je 1.074,43 EUR bruto in je nekoliko višji kot lani, ko je znašal 1.024,24 EUR.

Po podatkih Zavoda za zaposlovanje so v letu 2022 do konca marca izdali 6.645 delovnih dovoljenj za tujce (v celotnem letu 2021 pa 22.561). S koncem marca 2022 je imelo v Sloveniji kar 47.593 tujcev veljavno delovno dovoljenje. Kako zaposliti tujca?

Državni zbor RS je dne 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (22. 3. 2022) in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022. Namen novega zakona je pomoč gospodarstvu z razbremenitvijo davčnih zavezancev.

Zaposlovanje upokojencev lahko predstavlja priložnost za podjetja, saj imajo ti veliko znanja in spretnosti, ki mogoče mladim manjkajo. Pomembni prednosti starejših generacij sta tudi zvestoba in pripadnost. Vlada za leto 2022 z Zakonom o interventnih ukrepih za podporo trgu dela povečuje število ur, ki jih lahko mesečno opravi upokojenec, ne da bi to vplivalo na njegove pravice do pokojnine.

Podjetniki in računovodje se pripravljajo za oddajo letnih poročil za leto 2021. Letos je rok za oddajo podaljšan do 3. maja.
Pripravili smo pregled vsebin, ki vam lahko pomagajo pri pripravi zaključnega računa, ne glede na to, ali ga pripravljate sami ali pa ga za vas pripravlja računovodja.  Za začetek vam zato svetujemo, da si preberete blog.

Bolniška odsotnost je začasna odsotnost iz dela iz zdravstveno upravičenih razlogov. Odobritev bolniške odsotnosti je v pristojnosti osebnih zdravnikov, ki delujejo v sistemu zdravstvenega zavarovanja in imenovanih zdravnikov na ZZZS.
Pravila za uveljavljanje bolniške odsotnosti se razlikujejo glede na razlog in trajanje odsotnosti.

Za lažje načrtovanje praznikov in počitnic, smo pripravili kratek pregled dela prostih dni v 2022. Čaka nas 12 praznikov, od tega jih je kar osem med tednom. Pet je ponedeljkov, kar lahko izkoristimo za podaljšane vikende. Pripravili smo tudi preprost pripomoček, ki vam je lahko pomoč pri načrtovanju dopusta.

Podjetja se vse pogosteje odločajo, da svoje zaposlene ob koncu leta nagradijo in jih tako tudi dodatno motivirajo. V pogovornem jeziku te nagrade ob koncu leta imenujemo tudi božičnica, trinajsta plača ali nagrada za poslovno uspešnost, vendar jih zakon tako ne opredeljuje. Pri vseh treh oblikah izplačila gre za izplačilo delovne uspešnosti.

Izdani račun je ena najpomembnejših izvirnih knjigovodskih listin, ki izkazuje poslovne dogodke, in praviloma nastane na kraju in v času nastanka poslovnega dogodka. Kaj vse mora biti na računu, pa je odvisno od načina plačila. V praksi ločimo gotovinske in negotovinske, med njima pa je kar nekaj razlik. V tokratnem zapisu se posvečamo negotovinskim računom.

Pri tem je dobro vedeti, komu darila podarjamo oziroma, kdo bodo prejemniki. Ali gre za fizične osebe ali poslovne partnerje? So moški ali ženske, morebiti otroci? Kakšna je njihova približna starost? Jih bomo podarili osebno, poslali po pošti ali razdelili na dogodku? Vse to seveda zelo vpliva na izbiro daril.

Pred koncem leta je še čas, da podjetniki preverijo in uredijo poslovne evidence, na podlagi katerih računovodja pripravlja letna poročila. V nadaljevanju  predstavljamo nekaj napotkov, ki se nanašajo tako na podjetnike, ki svoje poslovanje vodijo po dejanskih odhodkih, in tiste, ki svoje poslovanje vodijo po normiranih odhodkih.

V Uradnem listu RS št. 104/21 in 114/2021 so bile objavljene spremembe Uredbe o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja. Glavna sprememba je zapisana v 3. členu, ki določa pogoje in višino, do katere se povračilo stroškov prevoza na delo in z dela ne všteva v davčno osnovo.  

Poenostavljeno povedano, poročati morajo tista podjetja, ki svoje izdelke v embalaži uvažajo iz tretjih držav, ne glede na to, ali je izdelek dan naprej v promet ali pa ostane v podjetju. K temu pa so zavezani tudi tisti, ki svoje izdelke pakirajo, ki kupujejo embalažo od tujega podjetja, so tuje podjetje, ki prodaja na slovenski trg ali pa so gre za proizvajalca embalaže v Sloveniji.

Ste podjetnik, ki deluje v Sloveniji in niste zavezanci za DDV. Začeli boste sodelovati s podjetjem v tujini – ne glede na to ali boste svoje storitve v tujino prodajali ali pa jih kupovali. V obeh primerih se morate registrirati kot atipični zavezanec za DDV.

Kakšno bo letošnje šolsko leto, nihče zares ne ve. Upamo, da bo kljub ukrepom, čimbolj normalno in otroško razigrano. V nadaljevanju pa objavljamo še koledar šolskih počitnic, ki zagotovo vpliva tudi na organizacijo poslovanja. 

Zakon o interventnih ukrepih za pomoč gospodarstvu in turizmu pri omilitvi posledic epidemije COVID-19  prinaša ukrepe za področje gospodarstva in turizma v višini 243,5 milijonov evrov.
Eden izmed pomembnejših elementov novega PKP9 je zagotovo Državna pomoč v obliki financiranja regresa za letni dopust v višini 1.024 evrov na zaposlenega.

Zagon gospodarstva po korona krizi je izrednega pomena, zato je vlada pripravila spremembe zakonov, s katerimi želi pospešiti razvoj gospodarstva. V nadaljevanju predstavljamo predlagane spremembe davčne zakonodaje, ki bodo stopile v veljavo z januarjem 2022.

Dne 8. aprila 2021 je bila sprejeta nova Uredba o embalaži in odpadni embalaži, ki vsem podjetjem v Sloveniji nalaga, da se morajo vključiti v shemo ravnanja z odpadki. Pomembna novost uredbe je ta, da vključuje vsa podjetja (tudi mala in samostojne podjetnike). Prejšnja je to obvezo nalagala le podjetjem, ki so presegala 15 ton letno.

Podjetja bodo po novem morala poročati o uporabljani embalaži in plačevati stroške ravnanja z odpadno embalažo.

1. julija stopi v veljavo zakon, ki v EU uvaja nova pravila glede obračunavanja DDV za spletne trgovce. O tem, kaj je poenostavljeno in na kaj je treba biti pozorni, smo se pogovarjali z davčno svetovalko Mojco Müller.

Večina nas z nestrpnostjo, pa tudi negotovostjo načrtuje poletne počitnice. Ne glede na to, pa morajo delodajalci do 1. julija zaposlenim izplačati regres. Kakšna je višina letošnjega regresa, ali pripada tudi zaposlenim, ki so (bili) na čakanju, v katerih primerih lahko podjetje regres izplača do 1. novembra, pa smo zapisali v blogu.