Baza znanja | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem


1. julija stopi v veljavo zakon, ki v EU uvaja nova pravila glede obračunavanja DDV za spletne trgovce. O tem, kaj je poenostavljeno in na kaj je treba biti pozorni, smo se pogovarjali z davčno svetovalko Mojco Müller.

Večina nas z nestrpnostjo, pa tudi negotovostjo načrtuje poletne počitnice. Ne glede na to, pa morajo delodajalci do 1. julija zaposlenim izplačati regres. Kakšna je višina letošnjega regresa, ali pripada tudi zaposlenim, ki so (bili) na čakanju, v katerih primerih lahko podjetje regres izplača do 1. novembra, pa smo zapisali v blogu.

Ustanavljam podjetje, naj bom zavezanec za DDV ali ne? Odločitev glede vstopa v sistem je odvisna od vašega poslovanja, predvidenih prihodkov, nabav in ne nazadnje tudi od tega, kdo so vaši kupci.

Pri izračunu moramo paziti, v katero skupino upravičencev pomoči spadamo, v katerem obdobju (na podlagi katerega PKP) smo prejeli pomoč in kakšne so zahteve določenega PKP glede upada prihodkov.

Še vedno je pogosta praksa, da v davčno inšpekcijskih postopkih inšpektor ugotovi, da dokumentacija, na podlagi katere so evidentirani poslovni dogodki, ni skladna s SRS, zato jo opredeli kot neverodostojno knjigovodsko listino. V tem primeru tudi davčno ne prizna stroškov, kar vpliva na višino davčne osnove in posledično plačilo davka.

»Kdor dela tudi greši. In zato mora imeti tudi možnost popravka«, je bila jasna davčna svetovalka Petra Mlakar, na seminarju, ki ga je dne 26.1.2021  izvedla na temo davčnega obračuna za leto 2020.
Napake bodo, saj vsi PKP-ji prinašajo nejasnosti in novosti. In prav je, da obstaja tudi možnost popravka napačno oddanega obračuna davka. To lahko izvedete s pomočjo obrazca za samoprijavo.

PKP 7 med drugimi ukrepi prinaša tako imenovani krizni dodatek, ki je namenjen zaposlenim, ko so bili v decembru na delovnem mestu. Višina kriznega dodatka znaša 200 EUR oziroma sorazmerni del. Dodatek mora biti izplačan pri decembrski plači.

V letu 2021 bomo imeli 6 praznikov na delovni dan, od teh so štirje na petek ali ponedeljek, kar pomeni, da lahko načrtujemo podaljšane vikende. Če si vzamete še dan ali dva dopusta, se lahko odpravite tudi na potep, če bodo razmere dopuščale.

Novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) oziroma interventni zakon PKP5 prinaša novosti, ki so v nekaterih pogledih podobne kot v prejšnjih paketih, je pa tudi nekaj bistvenih razlik.

Novi Zakon o začasnih ukrepih za omilitev in odpravo posledic COVID-19 (ZZUOOP) oziroma interventni zakon PKP5 prinaša novosti, ki so v nekaterih pogledih podobne kot v prejšnjih paketih, je pa tudi nekaj bistvenih razlik.

Če poslujete z gotovino in ste namensko digitalno potrdilo za davčno blagajno prejeli že leta 2015, ga boste morali v kratkem nujno obnoviti. S pretečenim davčnim potrdilom izdajanje davčno potrjenih računov ne bo več mogoče. Obnovitev digitalnega potrdila poteka na enak način, kot če zaprosite za novo. 

Če imate svoje podjetje in ste se znašli v situaciji, da ne morete plačati davkov v enkratnem znesku, lahko prosite za obročno odplačilo. Za obročno odplačevanje lahko zaprosite v eni izmed naslednjih situacij.

Letošnja jesen bo zagotovo drugačna, kot smo jih vajeni. Čeprav eno dejstvo ostaja enako – prebiti se bomo morali skozi vsa virusna in bakterijska obolenja, ki so tukaj vsako jesen. Vendar je letos z nami tudi Covid-19, zaradi katerega bodo uvedeni drugačni ukrepi.

Letošnje leto bo verjetno še nekoliko drugačno, kot je bilo preteklo. Ukrepi, povezni z virusom Covid-19, bodo spremenili način dela v šolah. Je pa začetek letošnjega šolskega leta postregel z lepo novostjo za vse, ki bodo svoje otroke pospremili v prvi razred.

Boniteta je ugodnost, ki jo delodajalec lahko omogoči zaposlenemu. Navadno so bonitete v obliki storitev ali ugodnosti, kot je uporaba službenega avtomobila v zasebne namene, nastanitev, izobraževanje, zavarovanje in uporaba mobilnih telefonov. Zanje je potrebno obračunati dohodnino in prispevke za socialno varnost.

Epidemija je zarezala v trg delovne sile, kjer so na eni strani presežki delavcev, v drugih panogah pa je pomanjkanje zaposlenih, ki bi pokrili določena sezonska dela. Mnogi posamezniki so tudi zaprli svoj s.p. in v prihodnosti še nimajo dovolj zagotovljenega posla, da bi v kratkem razmišljali o odpiranju le-tega.

Skoraj vsak podjetnik se v nekem trenutku znajde v situaciji, ko začne zaradi povečanega obsega dela razmišljati o novem delavcu. Ena izmed dilem je tudi vprašanje plačila za opravljeno delo. Pripravili smo primerjavo izplačil po pogodbi o zaposlitvi, avtorski ter podjemni pogodbi. V vseh treh primerih dobi delavec na račun 1.000 EUR. Koliko pa to stane delodajalca?  

Zaposlovanje na črno ogroža vse nas. Zaposleni ostajajo brez socialne varnosti, negativno vpliva na pokojninsko in zdravstveno blagajno, prispeva k utaji davkov in prispevkov in omogoča neupravičen dostop do transferjev, za katerega drugi prispevajo sredstva.

Danes poznamo na trgu več oblik dela, ki so različne glede na vrsto opravljenih del in status prejemnika dohodka. V tem članku se bomo posvetili dvema; zaposlovanju preko študentske napotnice in začasnem ali občasnem delu upokojencev.

Dopust je pravica, ki priprava vsem zaposlenim. Tistim, ki so do 31. 3. prejeli odločbo o dopustu, pripada tudi regres. Pravica do letnega dopusta je zapisana v Zakonu o delavnih razmerjih (ZDR-1), v katerem je opredeljeno tudi trajanje dopusta. Pri določanju dopusta je treba upoštevati še morebitne kolektivne pogodbe in interne akte.