Meni Zapri

Višji neobdavčeni znesek prehrane med delom

  • 1. sep. 2022

Zaradi splošne draginje, v katero drsimo, želi vlada s posameznimi ukrepi omogočiti boljši finančni položaj zaposlenih. Tako je s 1. julijem povišala najvišji neobdavčeni znesek povračila stroškov za prevoz na delo, s 1. septembrom pa zvišuje še neobdavčeno povračilo stroškov za prehrano z dosedanjih 6,12 na 7,96 EUR.  

Kdo je upravičen do povračila stroškov za prehrano?

V skladu s 130. členom Zakona o delovnih razmerjih vsem zaposlenim pripadajo različna povračila stroškov v zvezi z delom, med njimi tudi povračilo stroškov za prehrano med delom: 

  • Delodajalec mora delavcu zagotoviti povračilo stroškov za prehrano med delom, za prevoz na delo in z dela ter povračilo stroškov, ki jih ima pri opravljanju določenih del in nalog na službenem potovanju.
  • Če višina povračila stroškov v zvezi z delom ni določena s kolektivno pogodbo na ravni dejavnosti, se določi s podzakonskim aktom.
  • Če se zaradi razlogov na strani delavca strošek za prevoz na delo in z dela naknadno poveča, ima delavec pravico do povračila tako povečanega stroška za prevoz na delo in z dela, če je tako določeno v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti oziroma če se tako sporazume z delodajalcem.
  • Delodajalec je dolžan delavcu povrniti stroške v zvezi z delom mesečno v skladu s 134. členom tega zakona.

 

Minimalni znesek določajo posamezne kolektivne pogodbe

V zasebnem sektorju je višina nadomestila za malico v posamezni dejavnosti določena s kolektivno pogodbo ali internim pravilnikom delodajalca. Kolektivne pogodbe določajo različne minimalne zneske, po Kolektivni pogodbi dejavnosti trgovine na primer znaša 4,81 evra na dan, za zaposlene v gradbeni dejavnosti pa 6,00 evra na dan. 

 

Najvišji neobdavčeni znesek za malico

Pri obračunu malice morajo biti delodajalci pozorni tudi na Uredbo o davčni obravnavi povračil stroškov in drugih dohodkov iz delovnega razmerja, sprememba je bila objavljena v UL 113/2022 30. 8. 2022. Uredba določa nove maksimalne zneske, od katerih ni potrebno plačati dohodnine, niti obveznih socialnih prispevkov.

Spremenjena uredba se bo začela uporabljati za povračila stroškov za september 2022. V tabeli prikazujemo stare in nove vrednosti.

 

Opozoriti želimo, da višji znesek malice ne pripada samodejno vsem zaposlenim. Uredba določa zgolj davčno obravnavo povračil stroškov, ni pa to delovnopravni predpis, ki določa pravice delavcev. Ti se s spremembo Uredbe niso spremenili.

 

V Minimaxu smo že vpisali nove neobdavčene zneske za prehrano od 1. 9. 2022. Če boste zaposlenim pri plači upoštevali višje zneske prehrane, smo za to pripravili navodilo.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.