Meni Zapri

Spremenjena obdavčitev regresa v letu 2019

 • 3. jun. 2019

V letu 2019 se spreminja obdavčitev regresa, česar bodo najbolj veseli predvsem delavci. Država je namreč izplačilo regresa razbremenila dohodnine in prispevkov za socialno varnost.

Vlada je dne 25. 4. 2019 na izredni seji sprejela noveli zakonov o dohodnini ter o pokojninskem in invalidskem zavarovanju. Po doslej veljavni ureditvi je bilo treba od celotnega regresa obračunati dohodnino, prispevke za socialno varnost pa takrat, kadar je bil višji od 70 odstotkov povprečne plače, noveli pa to spreminjata.

V nadaljevanju predstavljamo, kaj morajo vedeti zaposleni, delodajalci in računovodje.

Delodajalci:

 • Bruto = neto. Izplačilo regresa je po novem razbremenjeno dohodnine in prispevkov za socialno varnost. Sicer to velja le do višine 100 % zadnje znane povprečne mesečne plače zaposlenih v RS (v juniju 2019 je bil ta znesek 1.752,34 evrov).
 • Regres višji od povprečne plače: Če podjetje izplača regres nad 100 % povprečne plače, bo razlika obdavčena z dohodnino in obremenjena s prispevki.
 • Regres mora biti izplačan do 1. 7. : Če ima podjetje likvidnostne težave, lahko izplača del regresa po tem datumu, vendar morajo biti izpolnjeni določeni pogoji. Davčna uprava izplačilo, ki je izplačano po 1. 7. lahko opredeli kot druge vrste izplačilo (npr. poslovna uspešnost) in ne kot regres in ga kot takega tudi obdavči. Pomembno je tudi, kako je višina regresa opredeljena v kolektivni pogodbi.

Zaposleni:

 • Minimalni regres za leto 2019 znaša 886,63 evra, razen če ni določeno drugače s kolektivno pogodbo.
 • Če bo delodajalec izplačal isti bruto znesek kot lani, bo delavec prejel višji znesek. Na primer delodajalec se odloči izplačati regres v višini 1500 evrov, delavci bodo prejeli enak znesek na svoj TRR. V letu 2018 pa so delavci ob istem strošku delodajalca (1500 evrov) prejeli 1170 evrov, ob upoštevanju 18 % dohodnine.
 • Za tiste, ki so jim regres za letos že izplačali, torej pred sprejetjem novele, bo Finančna uprava Republike Slovenije (FURS) delavcu izdala posebno odločbo o vračilu dajatev po uradni dolžnosti. FURS bo tako vrnil preveč obračunane prispevke in dohodnino, in sicer najkasneje v 30 dneh od vročitve odločbe.
 • Pri izračunu davčnih obveznosti, ki se vrnejo davčnemu zavezancu, davčni organ upošteva podatke, ki jih je na predloženem REK obrazcu prikazal delodajalec ob izplačilu regresa ter znesek povprečne plače, znan na dan izplačila regresa (upošteva se višina povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji po zadnjem podatku Statističnega urada Republike Slovenije, objavljenem v Uradnem listu Republike Slovenije, glede na dan izplačila regresa).

Računovodje:

 • Izplačila regresa, ki so bila izvedena pred 4. 5. 2019, so bila davčno obravnavana po predhodno veljavnih pravilih. To pomeni, da je bil celotni znesek regresa upoštevan v davčno osnovo dohodka iz delovnega razmerja, prispevki pa so bili obračunani od zneska regresa v delu, ki je presegal 70 % PP (prispevki delojemalca in prispevki delodajalca).
 • Obe noveli (ZDoh-2U in ZPIZ-2F) v zvezi s temi izplačili predvidevata poseben postopek vračila preveč izračunane in odtegnjene akontacije dohodnine, preveč obračunanih in odtegnjenih prispevkov (vračilo delojemalcu) ter preveč obračunanih prispevkov (vračilo delodajalcu).
 • Na podlagi izdane odločbe, v kateri bo ugotovljena obveznost za akontacijo dohodnine in prispevke od regresa v skladu z novimi pravili ter znesek preveč izračunane akontacije dohodnine in prispevkov, bo FURS kreiral REK-1 obrazec in ga vložil na eDavke z oznako dokumenta »F«.
 • Zavezanec bo lahko na ta dokument »F« predložil popravke obračunov. Tako pripravljeni podatki bodo na voljo tudi za morebitno nadaljnjo uporabo pri delodajalcu (za pravilno posredovanje podatkov v morebitnih naknadnih popravkih, npr. zaradi vračila sorazmernega dela regresa s strani delavca, za pravilno sestavitev povzetka dohodkov, ki ga bo delodajalec posredoval delojemalcem do 31. januarja 2020 idr.).

Kako se izpolni REK-1

 • V zbirnem REK-1 obrazcu se v polju 113 še vedno prikazuje celotni znesek izplačanega regresa, v polje 114 pa se vpisuje znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP.
 • v polje A052 se vpiše celotni znesek izplačanega regresa (tudi, če je znesek nižji od 100 % PP)
 • v polje A062 (osnova za prispevke P04) se vpiše znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP.

 Izpolnjevanje obrazca REK-1f:

 • V polju 113 se še vedno vpisuje celotni znesek izplačanega regresa (tudi če je izplačilo nižje od 100 % PP), 
 • v polje 114 pa se vpisuje znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP.
 • V polje A052 se vpiše celotni znesek izplačanega regresa (tudi, če je znesek nižji od 100 % PP).
 • v polje A062 (osnova za prispevke P04) se vpiše znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP
 • V polje 167 se vpiše znesek izplačanega regresa v delu, ki presega 100 % PP. (Obračun prispevkov za socialno varnost za zaposlene pri tujih delodajalcih)

Članek je nastal v sodelovanju z davčno svetovalko Edito Golob iz podjetja Profin d.o.o., ki je tudi članica ZRS Minimax.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.