Meni Zapri

Sprememba pri poročanju o bonitetah s 1. 7. 2020

  • 17. jul. 2020

Tudi bonitete so lahko način motiviranja zaposlenih.

Boniteta je ugodnost, ki jo delodajalec lahko omogoči zaposlenemu. Navadno so bonitete v obliki storitev ali ugodnosti, kot je uporaba službenega avtomobila v zasebne namene, nastanitev, izobraževanje, zavarovanje in uporaba mobilnih telefonov. Beseda boniteta izvira iz latinskih besed »bonus«, kar pomeni dober, in besede »bonitas«, ki pomeni ugodnost. Do leta 2006 smo poznali bolj ohlapno predelitev bonitet. To se je spremenilo z dopolnjenim Zakonom od dohodnini ZDoh-2, 2006), ki jasno opredeljuje, kaj spada med bonitete in kaj ne. O tem pišemo v tem priročniku.

Bonitete so ugodnosti, od katerih je potrebno obračunati dohodnino in prispevke za socialno varnost. Posebnost pri davčni obravnavi bonitet je v tem, da čeprav obstajajo jasna določila, mora podjetje vsak primer obravnavati posebej.

Bonitete imajo tudi sporočilno moč. Zaradi svoje raznolikosti so uporabno orodje za motiviranje in nagrajevanje zaposlenih in omogočajo pridobivanje kakovostnih in strokovnih kadrov. Vse več podjetij spoznava, da denar ni edino sredstvo, s katerim bi pritegnili kakovostno delovno silo.

Sprememba pri poročanju o bonitetah o službenih vozilih 

Ena najpogostejših bonitet je uporaba avtomobila v zasebne namene. Taka boniteta se obračuna v pavšalnem znesku in kot pravi zakonodajalec, se »s tem zasleduje načelo administrativne enostavnosti«.

Od 1. julija 2020 dalje veljajo naslednje spremembe pri poročanju bonitete. V polje B14 na REK obrazcu se vpiše:

  • vrednost bonitete,
  • VIN številka osebnega vozila,
  • nabavna vrednost ob pridobitvi in leto uporabe vozila,
  • ali delodajalec zagotavlja gorivo,
  • ali zaposleni za zasebne namene prevozi manj kot 500 km,
  • ali gre za vozilo na električni pogon.

Tako poročanje je stopilo v veljavo s 1. 7. 2020 in ne vpliva na davčno obravnavo bonitet.


Poročanje s spremembo zakonodaje je že urejeno tudi v Minimaxu, ki samodejno obračuna znesek bonitete in pripravi REK obrazec z vsemi zahtevanimi podatki.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.