Meni Zapri

Sprejete novosti pri dohodnini

 • 1. apr. 2022
 • 3 min

Državni zbor RS je 11. 3. 2022 sprejel Zakon o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini (ZDoh-2Z), ki je bil objavljen v Uradnem listu RS št. 39/2022. Zakon začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (22. 3. 2022) in se uporablja za davčna leta, ki se začnejo od vključno 1. januarja 2022.

Namen novega zakona je pomoč gospodarstvu z razbremenitvijo davčnih zavezancev. Najbolj odmevna sprememba, ki jo prinaša novela, je postopno zviševanje splošne olajšave s trenutnih 3.500 evrov na 7.500 evrov do leta 2025. S tem bodo vsi zaposleni prejeli višje neto plače.

Dan kasneje, 23. marca, je bil v Uradnem listu objavljen še Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022. Z njim se letno usklajujejo zneski meja dohodninskih razredov in olajšav.  

V brezplačnem priročniku smo prikazali razlike v neto plačah po stari in novi zakonodaji za različne višine plač. Upoštevana je nova dohodninska lestvica. 

 

Sprememba dohodninske lestvice

V dohodninski lestvici se spreminja stopnja v najvišjem, petem dohodninskem razredu. Do sedaj je bil ta razred obdavčen s 50 % stopnjo, po novem pa bo 45 %. To zmanjšanje bodo občutili le tisti, ki imajo letno več kot 72.000 evrov dohodkov oziroma več kot 6.250 evrov mesečno.

24. marca je bil v Uradnem listu objavljen tudi novi Pravilnik o določitvi usklajenih zneskov olajšav, enačbe za določitev olajšave in lestvice za odmero dohodnine za leto 2022. 

Dohodninska lestvica za 2022 glede na letno davčno osnovo:


Dohodninska lestvica za 2022 glede na mesečno davčno osnovo:

Vir: FURS

 

Splošna olajšava in olajšava za vzdrževane družinske člane

Kot omenjeno, je največja razlika pri splošni olajšavi, ki za leto 2022 znaša 4.500 evrov (lani 3.500) evrov letno.

Meja za povečano splošno olajšavo je letos pri 13.716,33 (lani 13.316,83) evra letno.

Splošna olajšava je v letu 2022 na mesečni ravni 375 (lani 291,67) evra. Meja za povečano splošno olajšavo pa pri 1.143,03 ( lani 1.109,74) evra mesečno.


Ugodnejše izplačilo poslovne uspešnosti

Podjetja bodo lahko izplačevala višjo poslovno uspešnost, saj bo po novem ta neobdavčen do vrednosti 100 % povprečne plače zaposlenega v podjetju v zadnjih 12 mesecih in ne več do višine povprečne plače v RS. Novost je tudi, da bo nagrade lahko delodajalec izplačeval v ugodnostih in ne le v denarju, odpravlja pa se tudi pogoj enkratnega izplačila plačila za poslovno uspešnost v davčnem letu.

 

Druge olajšave za podjetja

 • Ukinja se tudi plačevanje bonitet v primeru, da zaposleni uporablja električni službeni avto za zasebne namene.
 • Po novem zakonu bo lahko delodajalec uveljavljal znižanje davčne osnove za zaposlitve osebe, ki je mlajša od 29 let oziroma starejša od 55 let, ali pa je oseba v poklicu, kjer primanjkuje iskalcev zaposlitve. Ta oseba v zadnjih 24 mesecih ni smela biti zaposlena pri tem zavezancu, olajšava pa je priznana v višini 45 % izplačane plače. Dodana je nova olajšava za zavezance, ki zaposlijo osebo mlajšo od 25 let, ki se zaposluje prvič, v višini 55 % plače. Olajšave se izključujejo. 
 • Višja je tudi olajšava za zavezanca, ki sprejme vajenca, dijaka ali študenta po učni pogodbi za izvajanje praktičnega dela v strokovnem izobraževanju z 20 % na 80 % povprečne mesečne plače zaposlenih v Sloveniji za vsak mesec izvajanja praktičnega dela posamezne osebe v strokovnem izobraževanju.
 • Vpeljana je tudi nova olajšava za vlaganja v digitalno preobrazbo in zeleni prehod v višini 40 % kvalificiranih vlaganj.
 • Višina olajšave za donacije je z 0,5 % povečana na 1 %.
 • Vpeljana pa je tudi nova olajšava za donacije izvajalcem programov vrhunskega športa za vlaganja v vrhunski šport v višini 3,8 % obdavčljivega prihodka davčnega obdobja zavezanca.

 

Druge spremembe

 • Znižuje se stopnja dohodnine od obresti, dividend in dobičkov, ki so bili do sedaj obdavčeni s 27,5 %, po novem pa po stopnji 25 %. Kapital pa bo neobdavčen že ob odsvojitvi po 15 letih imetništva.
 • Znižanje odstotka normiranih stroškov pri ugotavljanju davčne osnove od dohodka iz oddajanja premoženja v najem s 15 % na 10 % dohodka. Sočasno pa se pri oddaji v najem znižuje stopnja dohodnine s 27,5 % na 15 %
 • Zakon ponovno uvaja senzorsko olajšavo za starejše od 70 let, in sicer v vrednosti 1.500 evrov.
 • Zakon tudi uvaja oprostitev dohodnine za dohodke iz družinske pokojnine ter izplačila iz šolskih skladov.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.