Meni Zapri

S 1. januarjem nov enotni REK-O obrazec

  • 20. dec. 2022
  • 5 min

S 1. januarjem 2023 se uvaja nov REK-O obrazec za poročanje o izplačanih dohodkih, ki bo nadomestil poročanje na REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f in PNIPD obrazcih.

Obračun davčnih odtegljajev od pokojnin, nadomestil in drugih dohodkov, ki se izplačujejo po predpisih obveznega socialnega zavarovanja (REK-1b obrazec), pa ostaja nespremenjen.

Datum

Aktivnost

Do 31. decembra 2022

Poročanje podatkov o izplačanih dohodkih na REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f, REK-1b in PNIPD obrazcih. 

Od 1. januarja 2023 dalje

Poročanje podatkov o izplačanih dohodkih na REK-O obrazcih (ukinejo se REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD obrazci) in REK-1b obrazcih.

Od 1. januarja 2023 dalje

Za dohodke, ki se nanašajo na obdobje od januarja 2023 dalje, tudi delodajalci fizične osebe poročajo podatke o izplačanih dohodkih na REK-O obrazcih (ukine se REK-1f obrazec).

 

Poročanje od 1. januarja 2023 dalje

Na podlagi Pravilnika o vsebini in obliki obračuna davčnih odtegljajev (pisrs.si) je določeno:

  • Poročanje podatkov davčnemu organu na REK-O obrazcu, ki za dohodke, izplačane od 1. januarja 2023 dalje (ne glede na obdobje, na katerega se nanašajo), nadomesti obrazce REK-1, REK-1a, REK-2 in PNIPD. 
  • Za delodajalce fizične osebe se poročanje podatkov na REK-O obrazcu določi za dohodke iz delovnega razmerja, ki se nanašajo na obdobje od januarja 2023 dalje (ne glede na datum izplačila).
  • Nespremenjeno ostane poročanje nadomestil iz socialnega zavarovanja na REK-1b obrazcu.

 

Katero zakonodajo je treba upoštevati pri sestavitvi REK-O?

Zakonodaja, ki določa izračun davčnih obveznosti, poročanih na REK-O obrazcu, se z uvedbo REK-O obrazca ni spremenila. Pri izračunu akontacije dohodnine in prispevkov za socialno varnost se upoštevajo zakoni, ki veljajo na dan izplačila dohodka.

 

Katero vrsto dohodka uporabim pri sestavitvi REK-O?

Na REK-O obrazcu izberete veljavno vrsto dohodka, na iREK obrazcu pa ustrezno dohodninsko vrsto. Z uvedbo REK-O je FURS posamezne vrste dohodkov združil in na ta način zmanjšal število možnih vrst dohodka. Vrste dohodka, ki veljajo od 1. 1. 2023 dalje, so naslednje.

 

Kaj, če na seznamu vrst dohodkov ni naveden dohodek, ki ga izplačujemo?

Na REK-O obrazcu se poročajo dohodki, ki so določeni v seznamu vrst dohodkov. V zadnjem stolpcu je tudi navedeno, katere vrste dohodka se združujejo (primer 1501 in 2501 se združita v 2501) in katera vrsta dohodka se uporabi za poročanje.

Za dohodke, za katere poročanje ni predpisano, pa REK-O obrazca ne predložite. Tak primer je izplačilo nadomestila za uporabo lastnih sredstev pri delu na domu, če je izplačano v neobdavčenem znesku, prav tako ostali drugi dohodki, za katere poročanje tudi v »starem« sistemu ni bilo predpisano.

 

Kaj, če ugotovite, da ste na predhodno poslanem REK obrazcu storili napako?

Tako kot doslej, je dovoljeno popravljanje napak na že poslanih REK obrazcih. Posebna previdnost pa je potrebna glede uporabe pravilnega REK obrazca. Če ste ugotovili napako na predloženem REK-1 (ali REK-1a, REK-2, REK-1f ali PNIPD obrazcu), morate napako odpraviti v »starem« sistemu in popraviti REK-1 (ali REK-1a, REK-2, REK-1f ali PNIPD obrazec). Če ste napako storili na REK-O obrazcu, popravljate v »novem« sistemu.

 

Kako oddate REK obrazec za izplačila do vključno 31. 12. 2022?

Za izplačila dohodkov do vključno 31. 12. 2022 se odda REK-1, REK-1a, REK-2, REK-1f ali PNIPD obrazec (v odvisnosti od vrste dohodka, ki ga poročate). V primerih, ko REK-obrazca na dan izplačila niste oddali in tudi ne poravnali obveznosti iz naslova tega izplačila, predlagamo predložitev REK obrazca na podlagi samoprijave. To storite tako, da kot prilogo k REK obrazcu posredujete tudi obrazec Samoprijava 2, na katerem tudi obračunate obresti po stopnji 3 % letno. Obresti tečejo od datuma zapadlosti (datum izplačila + 5 dni) do dneva predložitve REK prek sistema eDavki.

Pogoj, da FURS sprejme tak REK-O, je tudi plačilo vseh obveznosti, prikazanih na obrazcu Samoprijava 2.

 

Kako oddati REK-O na podlagi samoprijave?

Če REK-O niste predložili na dan izplačila dohodka ali pa ste na predloženem REK-O obrazcu izkazali davčne obveznosti v prenizkem znesku, lahko REK-O predložite na podlagi samoprijave. V sistemu eDavki se bo obrazec Samoprijava 2, na katerem so izkazani premalo obračunani davki in prispevki, skupaj z obrestmi po stopnji 3 % letno za čas od poteka roka za plačilo do predložitve samoprijave, izpolnil avtomatično, če boste izbrali vrsto dokumenta I.

 

Ali lahko storniram predloženi REK-O obrazec?

Storno dokumenta se lahko uporabi le za spodaj navedene primere, v vseh ostalih morate REK-O obrazec ustrezno popraviti:

  • sprememba datuma izplačila,
  • sprememba obdobja izplačila,
  • sprememba vrste dohodka ali vrste dokumenta,
  • napačna izbira zavezanca,
  • napačna izbira oznake »Invalidsko podjetje«.

Storno REK-O obrazca bo na eDavkih ustavljen in ga bo moral vaš kontrolor potrditi. FURS bo v postopku kontrole preveril izpolnjevanje pogojev stornacije (glej razloge, navedene predhodno). REK-O obrazec, ki bo izpolnjeval pogoje za stornacijo, dobi status »Odobren«. Če pogoji za stornacijo ne bodo izpolnjeni, bo FURS zavrnil storno REK-O obrazca, pri čemer bo umaknjen iz verige dokumentov in bo dobil status »Umaknjen«.

O ustavitvi storna vas bo sistem eDavki obvestil. Pregled dokumentov v sistemu eDavki, ki jih mora kontrolor potrditi, najdete v razdelku Dokumenti -> Kontrola dokumentov. Na tem pregledu so vidni statusi REK-O in morebitni razlogi zavrnitve vloženega REK-O obrazca.

V času do potrditve ali zavrnitve storna boste sicer lahko oddajali REK-O obrazce, vendar pa se REK-O obrazci z vrsto dohodka, ki je določena v isti skupini (ne glede na datum izplačila in obdobje), kot storno »ustavijo« in se obveznosti ne knjižijo. V prvi skupini so dohodki iz delovnega razmerja in dohodki iz zaposlitve, v drugi skupini pa dohodki iz oddajanja premoženja v najem, obresti, dividende in drugi dohodki.

To pomeni, da če boste želeli stornirati REK-O za izplačilo dohodka iz delovnega razmerja, se bodo v sistemu eDavki ustavili vsi REK-O obrazci za dohodke iz delovnega razmerja in vsi REK-O obrazci za dohodke iz drugega pogodbenega razmerja.

Če bo storno s strani kontrolorja potrjen, se bodo »ustavljeni« REK-O obrazci avtomatsko knjižili.

 

Tudi Minimax bo pravočasno pripravljen na REK-O obrazec.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.