Meni Zapri

Računovodski dobiček ali davčna osnova?

  • 13. feb. 2018

Vsakega podjetnika zanima, kakšen bo njegov dobiček (ali izguba) in koliko davka bo moral plačati. Odgovor ni enostaven, saj obstaja razlika med računovodskim dobičkom in davčno osnovo, od katere se dejansko obračuna davek. Pa poglejmo, kakšne so razlike. 

Kaj je računovodski dobiček

"Računovodski dobiček" je razlika med prihodki in odhodki, ki so evidentirani v poslovnih knjigah. Drug izraz za računovodski dobiček je "dobiček pred davki". 

PRIMER: Če ima podjetje 500.000 evrov prihodkov in 499.000 evrov odhodkov, znaša njegov računovodski dobiček 1.000 evrov. 

Kaj je davčna osnova (obdavčljivi dobiček)? 

Izhodišče za ugotavljanje davčne osnove je računovodski dobiček, vendar sta davčna osnova in računovodski dobiček skoraj vedno različna.

Nekateri odhodki niso davčno priznani, zato zvišujejo davčno osnovo. To so npr: reprezentanca (priznana je v višini 50 %), popravki terjatev, denarne kazni, obresti od nepravočasno plačanih davkov in prispevkov, poslovno nepotrebni odhodki itd. 

Davčno osnovo znižujejo vlaganja v nekatera osnovna sredstva, olajšave za raziskave in razvoj, izdatki za študente na praksi, zaposlovanje invalidov ... 

PRIMER: Če bi naše podjetje med odhodki imelo še 1.000 evrov stroškov reprezentance in popravek vrednosti terjatev v višini 9.500 evrov, bi se davčna osnova povečala za 10.000 evrov (50 % stroškov reprezentance in celoten popravek vrednosti terjatev).

Za lastnike podjetij je davek odhodek – zmanjšuje dobiček

Naše podjetje s 1.000 evri računovodskega dobička bi ob 19 % davčni stopnji teoretično moralo plačati 190 evrov davka. Ker pa se je v zgornjem primeru davčna osnova povečala za 10.000 €, torej na 11.000 €, bo odhodek za davek znašal 2.090 evrov (11.000 * 19 %).  To je obveznost za davčno obdobje, ki zmanjšuje računovodski dobiček. 

Kaj pa odloženi davek? 

Zgodba z obračunom davka še ni končana. Znesek popravka terjatev v višini 9.500 evrov bo ob izpolnjevanju pogojev (npr. zaključen stečaj), kot odhodek upoštevan v davčnem obračunu enkrat v prihodnosti. Podjetje ima torej neke vrste "dobropis" pri FURSu, zato lahko pripozna odloženo terjatev za davek v višini 1.805 evrov (9.500 * 19 %). 

 

Kako vpliva knjiženje davkov na čisti dobiček?

V skladu s SRS mikro podjetjem ni treba obračunavati odloženih davkov. V spodnji tabeli lahko vidite, kakšna je razlika v čistem poslovnem izidu, če so odloženi davki obračunani.

 

 

Brez odloženih davkov

Z odloženimi davki

Prihodki

 

500.000

500.000

Odhodki

 

- 499.000

-499.000

Dobiček pred davki

1.000

1.000

       

Davek

 

-2.090

-2.090

Odloženi davek

0

1.805

Čisti poslovni izid

-1.090

715

Se vam zdi vse to zapleteno? 

Predpisan obrazec za izračun davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) ima veliko število vrstic. Poenostavili smo ga tako, da smo ga postavili v stolpce. Tako je veliko lažje razumeti, kako se prihodki in odhodki spreminjajo zaradi davčne zakonodaje

 

Članek je pripravila: Silva Koritnik Rakela, Izobraževalna hiša Cilj

   Prijava na posnetek: Letna poročila v Minimaxu

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.