Meni Zapri

Prispevki zasebnika

Program omogoča enostaven obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike, zaposlene iz dejavnosti in tiste s popoldansko dejavnostjo.

Pri obračunu v treh enostavnih korakih se pripravijo:

  • vsi potrebni obrazci za oddajo na eDavke in zasebnika,
  • plačilni nalogi za uvoz v spletno banko ali tiskanje in
  • samodejna temeljnica z vsemi vknjižbami v glavno knjigo.

Minimax omogoča obračun prispevkov zasebnika, zaposlenega iz dejavnosti, pri čemer se obračunajo prispevki za pokojninsko in invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje ter starševsko varstvo in zaposlovanje.

Omogoča tudi obračun prispevkov zasebnika s popoldansko dejavnostjo, pri čemer se obračunajo samo pavšalni prispevki.

Program pripravi potrebne obrazce

  • Obrazec OPSVZ, ki ga lahko oddamo v sistem eDavki neposredno iz programa ali pa shranimo datoteko XML in jo naknadno uvozimo,
  • plačilni nalogi z ustreznimi sklici za posamezne vrste dajatev, ki jih lahko uvozimo v spletno banko. 

Brez skrbi zaradi sprememb obračunskih podatkov!

V vsakem trenutku so v sistemu ažurni podatki:

  • Višina povprečne plače za predpretekli mesec glede na mesec obračuna.
  • Število delovnih ur in praznikov za posamezni mesec.
  • Najvišji neobdavčeni zneski za prevoz na delo in prehrano.