Meni Zapri

Pričakovane davčne novosti s 1. januarjem 2022

  • 29. jul. 2021

Zagon gospodarstva po korona krizi je izrednega pomena, zato je vlada pripravila spremembe zakonov, s katerimi želi pospešiti razvoj gospodarstva. V nadaljevanju predstavljamo predlagane spremembe davčne zakonodaje, ki naj bi stopile v veljavo z januarjem 2022.

Vlada je 5. maja 2021 potrdila predloge treh zakonov: 

  • Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini,
  • Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku od dohodkov pravnih oseb in
  • Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost.

 

Spremembe pri Zakonu o dohodnini

S predlogom Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o dohodnini želijo na vladi pomagati gospodarstvu z razbremenitvijo davčnih zavezancev.

1. Dvig splošne olajšave

S postopnim zviševanjem splošne olajšave bodo davčno razbremenili dohodke iz dela. Splošna davčna olajšava za vse davkoplačevalce naj bi se postopno povečala s sedanjih 3500 evrov na 7500 evrov do leta 2025.

Glede na predlagane spremembe bi se splošna davčna olajšava v prihodnjem letu povečala na 4500 evrov. To bi pomenilo, da bi prejemniki minimalnih plač lahko pričakovali, da se bo seštevek njihovih neto plač v tem letu zvišal za 160 evrov. Podobno bi lahko tisti, ki prejemajo povprečne plače, pričakovali, da se bo neto letna plača povečala za 260 evrov. V spodnji tabeli prikazujemo, kako bo dvig olajšave vplival na tiste, ki prejemajo minimalno, povprečno plačo oziroma dve povprečni plači.

Vir

2. Zmanjšanje obdavčitve najbolje plačanih

Predlog prinaša tudi spremenjene stopnje dohodninske lestvice. Največja sprememba se obeta  v najvišjem davčnem razredu, kjer naj bi bila stopnja obdavčitve nižja za 5 odstotnih točk– torej se s sedanjih 50 % znižuje na 45 %.

3. Uvedba seniorske olajšave

Sprememba ZDoh-2 prinaša ponovno uvedbo seniorske olajšave, in sicer se bo za davčne rezidente po dopolnjenem 70. letu starosti priznalo zmanjšanje letne davčne osnove v višini 1500 evrov letno.

4. Davek na kapitalski dobiček

Pomembna sprememba je ta, da se davčni dobički po 15 letih ne bodo več obdavčevali. Poleg tega se znižuje tudi stopnja davka od obresti, dividend in kapitalskih dobičkov, in sicer z 27,5 % na 25 %.

Spreminja se tudi stopnja dohodka od najemnin, ki se znižuje na 15 %. Znižuje pa se tudi stopnja normiranih stroškov, priznanih pri določanju davčne osnove dohodka od najemnin, in sicer s 15 % na 10 %.

 

Spremembe davka od dohodka pravnih oseb

Z namenom pomoči gospodarstvu prinaša novosti tudi Zakon o davku od dohodka pravnih oseb.

1. Sprememba olajšav pri donacijah

Zvišuje se davčna olajšava za donacije s sedanjih 0,3 % od obdavčljivih prihodkov na 1 %.

2. Nova olajšava za vlaganja v zeleni in digitalni prehod

Podjetniki, ki bodo vlagali v računalništva v oblaku, umetno inteligenco, v okolju prijazne tehnologije, čistejši, cenejši in bolj zdrav javni in zasebni transport, razogljičenje energijskega sektorja, energijsko učinkovitost stavb, uvajanje drugih standardov za klimatsko nevtralnost, bodo lahko kot davčno olajšavo upoštevali 40 % investiranega zneska.

3. Olajšave za zaposlovanje

Da bi olajšali zaposlovanje, so na vladi pripravili tri različne vrste olajšav, ki se med seboj izključujejo:

  • Osebe mlajše od 25 let: pri prvi zaposlitvi take osebe je delodajalcu priznana olajšava v višini 55 % plače za prvih 24 mesecev zaposlitve.
  • Osebe mlajše od 29 let (prej 26) in starejše od 55 let: če delodajalec na novo in za nedoločen čas zaposli tako osebo, je upravičen do olajšave v višini 45 % njene plače za prvih 24 mesecev zaposlitve.
  • Olajšava za deficitarne poklice: delodajalci bodo lahko uveljavljali olajšavo v višini 45 % plače za prvih 24 mesecev, če zaposlijo osebo s poklicem, za katerega na trgu dela ni dovolj kadra glede na potrebe delodajalcev.

 

Spremembe davka na dodano vrednost

Glavno vodilo pri pripravi Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o davku na dodano vrednost je bilo poenostavitev administracije za davčne zavezance in tudi davčne organe.

1. Olajšava pri nakupu električnega vozila

Pomembna novost predloga je uveljavljanje odbitka davka na dodano vrednost za osebna motorna vozila brez izpustov ogljikovega dioksida – električna vozila, ki jih podjetniki uporabljajo za opravljanje dejavnosti. Pri takem vozilu bi bilo mogoče odbiti vstopni DDV, če skupna vrednost vozila (z DDV in ostalimi dajatvami) ne preseže 80.000 EUR.

2. Sprememba za kmete

Odpravljen je prag za obvezni vstop v sistem DDV, ohranja pa se možnost uveljavljanja pavšalnega nadomestila ali prostovoljnega vstopa v sistem.

3. Obveznost tiskanja računa

Za domače dobave blaga oziroma pri  B2C poslovanju ni več obvezna izdaja tiskanega računa. Davčni zavezanec jih izda le ob izrecni zahtevi kupca. Za vse ostale transakcije obveznost tiskanja računa ostaja.

 

Spremembe DDV zakonodaje za spletne trgovce s 1. 7. 2021

S 1. julijem letos pa je že stopil v veljavo zakon, ki uvaja nova pravila glede obračunavanja DDV za spletne trgovce. O vseh novostih smo pisali v tem blogu.

Sprejeta zakonodaja morebiti vpliva tudi na vaše poslovanje. Ker je blog le informativne narave, vam svetujemo, da se glede vpliva sprememb na vaše poslovanje posvetujete s svojim izbranim računovodjem. Če ga še nimate, pa si lahko pomagate z našo bazo računovodij.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.