Meni Zapri

Popoldanski ali navadni s.p.?

  • 19. sep. 2016

Statistike pravijo, da se večina posameznikov, ki se odločijo za vstop v podjetništvo, odloči za odprtje s.p.. S.p. je ena od pravnoorganizacijskih oblik, v kateri se lahko opravlja pridobitna dejavnost. Je fizična oseba, ki na trgu samostojno opravlja pridobitno dejavnost v okviru organiziranega podjetja.

Samostojni podjetnik je lahko le posamezna fizična oseba. Zakon o gospodarskih družbah namreč posebne družbe več podjetnikov ne predvideva. Obstaja možnost, da več podjetnikov med seboj sklene civilnopravno družbeno pogodbo, v kateri uredijo način medsebojnega sodelovanja, vendar pa taka pogodba ne ustvari novega pravnega subjekta – vsak podjetnik še naprej samostojno nastopa v pravnem prometu.

Obstajata dve obliki s.p. glede na status, ki ga ima posameznik. Navadni, torej polni s.p., in tako imenovani popoldanski s.p.. Vsak nosilec s.p. mora plačevati določene prispevke, višina prispevkov je odvisna od tega, ali prvič odpirate s.p., in od oblike s.p..

Obračun prispevkov za navadni s.p. 

Poglejmo najprej navadni s.p.. Polni prispevki znašajo 341,20 evrov in so namenjeni tistim, ki imajo ali so imeli s.p. več kot dve leti. Obstajajo tudi olajšave za tiste, ki s.p. odpirajo na novo. V prvem letu prispevki tako znašajo 235,12 evrov, v drugem letu pa 277,55 evrov. Prispevki se izračunajo na podlagi dobička s.p. in so lahko v prihodnjih letih višji.

Obračun prispevkov za popoldanski s.p. 

Druga oblika s.p. je tako imenovani popoldanski s.p.. Tovrstno obliko dejavnosti lahko odpre posameznik, ki je zaposlen za polni delovni čas in torej že plačuje prispevke za socialno varnost.

Pravno sta obe obliki popolnoma enakovredni. Razlika med obema vrstama s.p. je v prispevkih. Za popoldanski s.p. se namreč plačuje nižje, pavšalne prispevke, ki trenutno znašajo slabih 65 evrov na mesec. Višina prispevkov se ne spreminja ne glede na doseženi dobiček.

Obdavčitev

Pomembna tema v povezavi z s.p. je tudi obdavčitev, vsak s.p. namreč plača dohodnino. Obstajata s.p. z normirano in dejansko obdavčitvijo. Pri dejanski obdavčitvi se osnovo za plačilo dohodnine pridobi tako, da od prihodkov odštejemo vse odhodke in olajšave. Razlika se obdavči po dohodninski lestvici, ki je enaka kot pri fizičnih osebah.

Druga opcija je normirani s.p.. V tem primeru se ne upoštevajo dejanski stroški, ampak se plača fiksni davek v višini 4 odstotkov glede na prihodke.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.