Meni Zapri

Noseča sem! Kaj naj naredim s svojim s.p.- jem?

  • 4. maj 2017

Mlade podjetnice, še posebej tiste, ki so padle v neusmiljeno kolesje prekariata, so v dilemi, kaj storiti ob nosečnosti ali ob načrtovanju le-te.

Logična je dilema vsake ženske, ki je tudi nosilka s.p., ali bo med nosečnostjo prejemala prihodke, ki ji bodo zadostovali za normalno življenje. Kakšno nadomestilo bo prejemala in ali ji sploh pripada? Poiskali smo nekaj najpogostejših vprašanj in odgovore nanje.

Ali vam pripada materinski dopust in starševsko nadomestilo, če imate svoj s.p.?

Vsekakor. Če ste svoj s.p odprle minimalno 29 dni pred predvidenim datumom poroda (torej en dan pred nastopom porodniškega dopusta), vam pripada starševsko nadomestilo.

V času trajanja porodniškega dopusta ne boste plačevale prispevkov, vseeno pa vam bo ostalo nekaj obveznosti, poveznih s svojim s.p.-jem.

Kolikšno nadomestilo boste prejemale?

Podjetnica ob plačilu prispevkov za svoj s.p plača tudi znesek za starševsko varstvo (STV), ki se ga obračuna glede na znesek zavarovalne osnove. Povprečje osnovnih zneskov, od katerih je bil obračunan STV, predstavlja tudi osnovo za izračun nadomestila, ki se deli na materinsko in starševsko nadomestilo.

- Materinsko nadomestilo: Prvih 105 dni se šteje kot materinsko nadomestilo in ga lahko izkoristi le mati. Znaša 100 % osnove.
- Starševsko nadomestilo: Nadaljnjih 260 dni boste prejemali starševsko nadomestilo v višini 90 % zgoraj omenjene osnove. V tem obdobju lahko porodniški dopust vzame oče, in tedaj pripada nadomestilo njemu.

Za izračun je pomembna osnova, na podlagi katere so obračunani prispevki za starševsko varstvo v zadnjih 12 mesecih. To nadomestilo ne sme biti nižje od 55 % minimalne plače na dan 31. 12. 2006, kot to določa ZUTPG (tj. neto 252,04 €) in ne sme presegati 2-kratnika povprečne mesečne plače v Republiki Sloveniji.

Primeri:

  1. Če si obračunavate najnižje prispevke (približno 350 €), bi vaše nadomestilo za materinski dopust (100 %) znašalo okoli 660 €, za starševski (90 %) pa okoli 625 €.
  2. V primeru, da ste bili pred ustanovitvijo s. p. brezposelni, se za to obdobje obravnavajo minimalni prispevki in boste prejemali najnižje nadomestilo.
  3. Če ste v zadnjih 12 mesecih delali v tujini, se vrnili v Slovenijo, kjer ste odprli s.p., je nujno, da se o nadomestilu pozanimate na Centru za socialno delo. Plače, prejete v tujini, se obravnavajo drugače in obstajajo drugačna pravila izračunavanja.

Ali je smiselno, da si prispevke povišate, da boste prejemali višje nadomestilo?

Odgovor na to ni enoznačen, saj je treba upoštevati več dejavnikov. Ker se obračun izvaja za povprečje 12 mesecev, se je nujno vprašati:

  • Koliko je želen znesek nadomestila?
  • Kakšno povprečnino moram doseči, da prejemam želen znesek in koliko moram plačevati?
  • Ali bom s povečanjem prispevkov tudi (pozitivno) vplival na davčno osnovo?

Informativni izračun nadomestila za porodniški dopust

V spodnji tabeli prikazujemo informativni izračun, v primeru, da si kot s.p. obračunavate prispevke od povprečne plače (torej minimalne prispevke), koliko prispevkov si morate plačevati za višje nadomestilo in za koliko bi morali povečati znesek prispevkov, da bi lahko prejemali starševsko nadomestilo (90 %) v višini približno 900 €.

(Izračun ne upošteva olajšav in ostalih izjem in omejitev. Gre le za informativni prikaz razlik in tudi zneski so informativni in zaokroženi.)

  MOŽNOST A MOŽNOST B
Bruto osnova (povprečje 12 mesecev) 900 € 1500 €
Znesek prispevkov 350 € 499 €
Znesek nadomestila (100 %)

646 €

997 €
Znesek nadomestila (90 %) 626 € 919 €
     

Če želite imeti 900 € nadomestila, in ste prvih 6 mesecev vplačevali 350 € prispevkov, si morate nadaljnjih 6 mesecev plačevati približno 650 € prispevkov, da dobite želeno povprečje.

Odločitev temelji na finančnih zmožnostih in načinu poslovanja. Treba je vedeti, da povišanje osnove za zavarovanje vpliva na ostale socialne transferje, kot je na primer otroški dodatek. Če plačujete višje prispevke, pomeni, da imate tudi višjo plačo. Če se odločite za namensko zvišanje prispevkov, je smiselno preveriti tudi ostale posledice.

NASVET: Mogoče je bolj primerno namensko varčevanje in si tako sami poskrbite za finančno varnost v času trajanja porodniškega dopusta.

Če greste na porodniški dopust, ne smete delati.

Res je. V času trajanja porodniškega dopusta ne smete delati, ni pa vam treba s.p.-ja zapreti. V primeru, da imate zaposlene, lahko podjetje nemoteno posluje dalje. Če pa ste sami nosilci vseh aktivnosti in ne želite tvegati prekinitve pogodbe, je smiselno, da za čas porodniškega dopusta koga zaposlite, najamete študente ali pa imenujete prokurista. Skratka, v primeru, da boste izdajali račune, boste morali dokazati, da tega dela niste opravili vi.

Če se odločite, da med porodniškem ne boste poslovali, s.p. »miruje«. Vsi fiksni stroški, povezani s s.p.-jem, pa nastajajo (npr. stroški telefona, najemnine pisarne, …), če jih seveda imate.

Pomembno je vedeti: V primeru, da inšpektor ugotovi, da ste v času izrabe dopusta opravljali samostojno dejavnost, morate vrniti celoten znesek nadomestila z obrestmi vred.

Prednosti, ki jih prinaša porodniška v času lastnega s. p. - ja.

V Sloveniji imamo veliko srečo, da so lahko mame dolgo doma s svojimi otroki. V večini držav je čas namenjen negi otroka skopo odmerjen. Kljub tej ugodnosti pa mnogim ženskam nemirni duh ne dovoli dolgega vztrajanja doma. In prav te, ki imajo lasten s.p., so pri odločanju veliko bolj svobodne.

Porodniški dopust lahko zaključijo prej (ostanek lahko izkoristi partner) in si uredijo delo od doma, če to omogoča narava dela.

Sicer pa tudi samostojna podjetnica lahko izkoristi skrajšan delovni čas (do otrokovega 3. leta starosti), pri čemer ji CSD pokriva 50 % (minimalnih) prispevkov.

Kaj pa popoldanski s. p.?

V času porodniškega dopusta je vaša služba nega otroka, ki jo morate opravljati od 8.00 do 16.00. Ostalo je prosti čas, ki ga lahko namenite tudi pridobitni dejavnosti, torej delu preko popoldanskega s.p.ja. To v praksi pomeni, da lahko fakturirate storitve, ki jih lahko opravljate v popoldanskem času ali ob vikendih.

Kako uredite vse potrebno za pridobitev materinskega dopusta?

Vlogo za izrabo pravice do nadomestila za materinski in starševski dopust je treba oddati na Centru za socialno delo, na področju katerega imate stalno prebivališče. Vlogo lahko oddate do 60 dni pred predvidenim dnevom poroda (ki ga določi ginekolog) oziroma najkasneje do dneva pred nastopom porodniškega dopusta.

Kaj pa računovodsko? Kako bo sedaj s poslovanjem s. p.?

Ena obveznost iz naslova vodenja s. p. pa vseeno ostaja. Vsak mesec je treba oddati obrazec za obračun prispevkov za socialno varnost za zasebnike (PODO-OPSVZ), v katerem se v rubriki »zadržanost od dela« vpiše razlog zadržanosti. S tem tudi FURS-u sporočite svoj status.

Akontacija dohodnine za preteklo leto

  • Če bo vaše poslovanje potekalo nemoteno (boste najeli študenta ali prokurista), vaše akontacije ostajajo nespremenjene.
  • Če boste poslovanje prekinili, lahko na podlagi CDS odločbe zaprosite za znižanje akontacije. Ob koncu poslovnega leta boste oddali bilanco, ki bo za tekoče leto (mogoče) negativna. Ob ponovnem zagonu poslovanja boste plačevali akontacijo na podlagi izračuna iz preteklega obdobja.
  • Če se odločite in akontacijo dohodnine plačujete, vam bo vrnjena ob naslednjem obračunu dohodnine.

Če se pripravljate na nosečnost ali na porodniški dopust in imate svoje podjetje (s.p.), morate dobro preveriti ovire in priložnosti, ki jih postavlja zakonodaja. Vsekakor je smiseln pogovor z dobrim računovodjem, ki vam lahko pomagal pri vseh izračunih, in »kaj pa če« situacijah. Na mestu pa je tudi pravočasen obisk Centra za socialno delo, kje bodo preverili vaš položaj in vam dodatno razjasnili celotno sliko.

… in veliko sreče v novi vlogi.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.