Meni Zapri

Normiranci – koliko je res novega pri vaši obdavčitvi?

 • 21. dec. 2017

Tresla se je gora, rodila se je miš, lahko rečemo spremembam o obdavčitvi normirancev, ki so jih napovedovali v prvi polovici leta 2017. Ena izmed bistvenih novosti, ki so jo predlagali, je sprememba stopnje obdavčitve. Vendar ta ostaja nespremenjena.

Kako sploh vstopim v svet normirancev?

Glede stopnje obdavčitve se morate odločiti takrat, ko odpirate svoj s.p. in se ob registraciji opredelite glede načina obdavčitve. Če pa svoj s.p. že imate in želite spremeniti način poslovanja, morate to priglasiti Fursu ob oddaji letnega poročila oziroma najkasneje do 31. 3.

Kakšna je razlika med normiranim in navadnim s.p.jem?

Glavna prednost normiranega s.p je v tem, da ima dokončno, vnaprej znano obdavčitev. Davčno osnovo se ugotavlja tako, da se od vseh prihodkov odšteje 80 odstotkov normiranih odhodkov. Tako dobljena osnova je nato obdavčena z 20 % davčno stopnjo. (Poenostavljeno to pomeni 4 % od vseh prihodkov.) Pomembno: Davčna stopnja (20 %) ostaja enaka tudi v letu 2018 in je, kljub napovedim, niso spreminjali.

Pri navadnem s.p. pa se za davčno osnovo od vseh davčno priznanih prihodkov odštejejo vsi davčno priznani dejanski stroški. Davčno osnovo je v tem primeru mogoče zniževati z uveljavljanjem olajšav, obdavčitev pa se nato izračuna po dohodninski lestvici.

Kakšne so prednosti in slabosti normiranega s.p. ja?

PREDNOSTI

 • Glavna prednost je »cedularna« oziroma končna obdavčitev v višini 4 % celotnih prihodkov. To pomeni tudi, da ne vpliva na dohodnino.
 • Ni treba voditi evidence o odhodkih poslovanja. (Čeprav je to priporočljivo, že zaradi lastne evidence)
 • Ni treba predložiti letnega poročila (bilanc za davčne namene).
 • Prihranek časa in denarja pri knjigovodstvu (poročanje je preprostejše).

 SLABOSTI

 • Ni mogoče uveljavljati olajšav (niti za vzdrževane družinske člane).
 • Davčne osnove ni mogoče zmanjšati na račun zneskov izgub iz preteklih let.
 • Velja le za letne prihodke do 50.000 evrov za popoldance oziroma do 100.000 evrov (v primeru zavarovanja zavezanca oziroma pri njem zaposlene osebe za pokojninsko in invalidsko zavarovanje za polni delovni čas, neprekinjeno najmanj pet mesecev).
 • V novem zakonu je opredeljena absolutna višina odhodkov (več v nadaljevanju tega prispevka)

Kdaj se odločiti za normirani s. p.:

 • Kadar imate malo odhodkov glede na prihodke. (Če so odhodki pri vašem poslovanju visoki (potni stroški, material), je morda bolj smiseln navadni s. p.)
 • Kadar nimate možnosti uveljavljanja olajšav pri dohodnini (Če imate veliko otrok ali druge razloge za uveljavljanje olajšav, je normirani s. p. mogoče slabša odločitev.
 • Izračunajte ali preverite stroške storitev in administracije (računovodski servis, …)

Kaj pa bo od januarja 2018 za normirance drugače?

V Uradnem listu RS št. 69/2017 z dne 8. 12. 2017 so bile objavljene spremembe pri obdavčitvi normirancev in nova zakonodaja bo vplivala predvsem na omejitev višine prihodkov. Tu bo FURS pozoren pri povezanih osebah, pri katerih bi lahko zaznali sum, da sistem normirane obdavčitve izkoriščajo.

a)    Omejitev višine prihodkov

Prva pomembna novost je omejitev višine dohodkov v dveh zaporednih letih. Ti ne smejo presegati več kot 300.000 € prihodkov v dveh zaporednih letih.

Novost je tudi sprememba višine odhodkov. Uvedli so absolutno višino pri polnem s.p. in ta znaša 80.000 €, pri popoldanskem s.p. pa 40.000 €. To pomeni, da tudi če ima polni s.p. npr: 150.000 €  prihodkov, lahko uveljavlja samo 80.000 € odhodkov.  (80 % od 100.000 €).

b)    Seštevanje prihodkov povezanih oseb

Pomembna je tudi novost, s katero želi FURS poseči v dokaj razvito prakso črpanja dobičkov iz podjetij. Če ima nekdo normirani s.p. in sočasno tudi d.o.o, in si medsebojno izdaja račune, bo FURS lahko upošteval seštevek prihodkov vseh podjetij, ki imajo isto registrirano dejavnost.  

Tak davčni zavezanec bo tako moral glede prihodkovnega praga za obstoj v sistemu normiranstva upoštevati skupne prihodke iz iste dejavnosti.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.