Meni Zapri

Nakupovanje in vračila pri slovenskih spletnih trgovcih

  • 16. jan. 2017

Statistika kaže, da spletno nakupovanje tako kot drugje po svetu tudi v Sloveniji raste. Leta 2016 je po podatkih SURS-a nakupovalo preko spleta 30 % Slovencev, na drugi strani pa je svoje izdelke, blago in storitve ponujalo 17 % naših podjetij. Ker pri prodaji na daljavo, kamor spada tudi spletna prodaja, veljajo drugačna pravila kot za klasične trgovine, smo pripravili kratek pregled, na kaj morate biti kot kupec ali prodajalec pozorni. Pravila, ki smo jih povzeli, določa Zakon o varstvu kupcev (ZVPot) in veljajo za razmerja med podjetjem in potrošniki (kupci).

Potrditev naročila s strani trgovca

Pri spletnem nakupu trgovec in kupec nista v neposrednem stiku, zato mora ob naročilu trgovec kupcu poslati potrdilo o prejemu naročila. Kot potrdilo ne veljajo generična obvestila, ki se prikažejo na ekranu po oddaji naročila, na primer »Zahvaljujemo se vam za nakup.« Potrditev mora biti posredovana v obliki, ki omogoča trajno hranjenje, najpogosteje je to sporočilo po elektronski pošti, in mora vsebovati vse pomembnejše podatke o izdelku in pogodbenih pogojih. Vsebovati mora tudi informacijo o pravici do odstopa od pogodbe.

Dokumentacija ob dobavi

Najpozneje ob dobavi mora spletni trgovec kupcu še na trajnem nosilcu, torej na papirju, zagotoviti ključne podatke o izdelku in trgovcu. Poleg podatkov, ki jih mora kupcu posredovati že pred nakupom, so med drugim še podatki o naslovu, kamor lahko kupec pošlje ugovore, podatki o servisu in garanciji, pogoji za odstop od pogodbe, če je pogodba sklenjena za daljši čas, zapisan pa mora biti tudi podatek o pravici do odstopa od pogodbe oziroma pisno obvestilo, da kupec pravice do odstopa nima.

Odstop od pogodbe s strani prodajalca

Kaj če dobave ni mogoče opraviti? Če trgovec ne more izpolniti svoje obveznosti, na primer, ker blaga ni na razpolago, mora o tem takoj obvestiti kupca in mu vrniti vsa prejeta plačila najkasneje v 30 dneh.

Odstop od pogodbe s strani kupca

Zakon določa, da lahko v 14 dneh po prejemu izdelka kupec odstopi od pogodbe in vrne blago, ne da bi mu bilo potrebno navajati razlog za svojo odločitev. Razlog za takšno posebno ureditev pri sklepanju pogodb na daljavo so posebne okoliščine: relativno enostavno sklepanje pogodb, zanašanje na prodajalčeve navedbe oziroma opis in nezmožnost preverjanja blaga.

Sklenitev pogodbe na daljavo kupcu ne daje več pravic, kot sicer sklenitev pogodbe na klasičen način (to je z obiskom v prodajalni). Tako kupec ne more in ne sme prejetega blaga neovirano uporabljati do odstopa od pogodbe, blago si lahko ogleda in preizkusi zgolj v obsegu, kot je to nujno potrebno za ugotovitev dejanskega stanja in kot je to običajno v prodajalnah. Vsakršno "preizkušanje", ki odstopa od navedenega šteje kot uporaba blaga, kupec pa odgovarja za zmanjšanje vrednosti blaga.

Že prejeto blago mora kupec vrniti podjetju najkasneje v 14 dneh po obvestilu o odstopu od pogodbe na svoje stroške. Rok za odpoved pogodbe začne teči šele z dnem, ko trgovec kupca seznani s pravico do odstopa od pogodbe. Obvestilo mora biti zapisano na spletni strani in v dokumentaciji, ki jo kupec prejme skupaj z naročenim izdelkom. Če trgovec kupca ne obvesti o pravici do odstopa od pogodbe, zakon določa, da lahko blago kupec vrne v 3 mesecih od prejema.

POZOR – kdaj kupec ne more odstopiti od pogodbe?

  • Pravica do odstopa od pogodbe ne velja v vseh primerih. Zakon o varstvu kupcev (usklajen je z evropskimi predpisi), določa, da od pogodbe kupec ne more odstopiti od pogodbe, tudi je bil nakup opravljen po internetu, v naslednjih primerih:
  • Če je vrednost izdelka ali storitve odvisna od dogajanj na finančnih trgih, na katere trgovec ne more vplivati ( npr. nakup delnic).
  • Če je izdelek narejen po navodilih kupca in prilagojen njegovim potrebam ali če gre za pokvarljiv izdelek ali izdelek, ki mu je že potekel rok uporabe (npr. hrana, pijača, oblačila narejena po meri).
  • Če je kupec že odprl varnostni pečat pri avdio in video posnetkih in računalniških programih.
  • Če gre za dobavo časopisov, revij in periodičnih publikacij.
  • Če gre za igre na srečo ali loterijo.

Napake in garancija

Za izdelek, kupljen preko interneta od slovenskega trgovca, ima kupec v primeru napake na izdelku enake pravice kot pri običajnem nakupu v trgovini (jamčenje za stvarne napake, garancija). Enake pravice veljajo tudi, če izdelek nima lastnosti, kot jih je navajal trgovec. Za nekatere vrste blaga, na primer tehnične izdelke, je obvezna garancija, za mnoge druge pa dajejo trgovci prostovoljno garancijo.  Ti niso določene z zakonom, vendar so obvezujoče, če so dane. Za trgovca lahko pomenijo konkurenčno prednost, saj se kupci lažje odločijo za nakup, če imajo neko varovalko.

Po odkritju napake mora kupec najkasneje v dveh mesecih obvestiti prodajalca o napaki. Prodajalec je dolžan izdelek brezplačno popraviti ali zamenjati z novim. Če izdelka ni mogoče popraviti ali zamenjati, lahko kupec zahteva vračilo kupnine.

Vračilo kupnine

Vračilo kupnine pri pogodbi, sklenjeni na daljavo, je urejeno v 43.d členu Zakona o varstvu kupcev (ZVPot), ki v tretjem odstavku določa, da podjetje vrne prejeta plačila kupcu z enakim plačilnim sredstvom, kot ga je uporabil kupec. Kupec lahko zahteva uporabo drugega plačilnega sredstva.

Če kupec odstopi od pogodbe, mu mora podjetje vrniti vsa prejeta plačila, in sicer nemudoma oziroma najkasneje v 14 dneh po prejemu obvestila o odstopu od pogodbe.

Če od pogodbe odstopi trgovec, pa je rok za vračilo kupnine kupcu 30 dni.


Viri: Zakon o varstvu potrošnikov, SURS, Zveza potrošnikov Slovenije, Tržni inšpektorat
Vir slike: https://pixabay.com

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.