Meni Zapri

Moderni računovodja – svetovalec za prihodnost

  • 20. apr. 2017

Računovodstvo je tesno povezano s podjetništvom. Je njegov sestavni del, saj podjetništvo ne obstaja brez računovodstva. Ker podjetništvo sledi novim trendom, se jim mora prilagajati tudi računovodja.

Biti računovodja danes zahteva široko paleto znanj, ki še zdaleč niso več samo ozko računovodska. Vse pomembnejša postajata poznavanje digitalnih tehnologij ter komunikacijske spretnosti. Če je v preteklosti prevladovalo znanje knjigovodenja, je danes v ospredju znanje analiziranja, načrtovanja ter vzpostavljanja kontrol.

Kakšno prihodnost napovedujejo strokovnjaki?

V letu 2016 je Zbornica računovodskih servisov organizirala okroglo mizo o pomenu digitalizacije v računovodstvu. Mag. Bohar je na konferenci omenil, da je računovodstvo ena tistih panog, na katero bo digitalizacija imela največji vpliv. To so v raziskavi potrdili tudi novinarji BBC-ja, ki so pripravili zanimiv prikaz poklicev, ki jih roboti najbolj ogrožajo.

Novinarji ocenjujejo, da bo kar 95 % računovodstva avtomatiziranega, medtem kot bo »svetovalec managementu in poslovni analitik« avtomatiziran le v 7 %.

Da bo delo računovodje v prihodnosti bistveno drugačno, je izpostavil tudi dr. Marjan Odar, direktor Slovenskega inštituta za revizijo, ki meni, da bo kar 42,3 % računovodskega dela potekalo bistveno drugače ali pa ga sploh ne bo več.

Zanimiva je tudi raziskava, ki jo je izvedla ACCA, v kateri so anketirali 2000 vodstvenih delavcev v podjetjih iz 19 držav o tem, kako se bo računovodstvo spreminjalo v nadaljnjih 10 letih.

V raziskavi so ugotovili naslednje:

1. Avtomatizacija bo imela pomemben vpliv na računovodstvo

Zanimivo je, da kar 55 % anketiranih meni, da bodo avtomatizirani procesi imeli velik pomen na razvoj računovodstva v obdobju 3 – 5 let.

Dejstvo je, da podjetniki ne bodo več pripravljeni plačevati zajemanja in obdelave podatkov na enak način, kot to nekateri računovodski servisi še vedno počnejo danes (pretipkavanje in arhiviranje dokumentov v registratorjih). Na to bodo bistveno vplivali novi računovodski sistemi, ki omogočajo avtomatski zajem podatkov, samodejno knjiženje in enostavnejše oblikovanje poročil.

2. 41 % anketiranih je prepričanih, da bo »računovodstvo v oblaku« bistveno vplivalo na način računovodenja.

Programi v oblaku niso nič več novega. Davčno potrjevanje računov se dogaja v oblaku, kot tudi poročanje državi (eDavki), na novo pa imamo e-naročanje v zdravstvu (e-napotnica). Vsakodnevno pa uporabljamo tudi Google mail, Facebook in podobne aplikacije v oblaku.
Tudi veliko računovodskih sistemov že deluje v oblaku, kar je velika prednost tako za podjetnika kot računovodjo. Ta od računovodstva pričakuje hitre in kakovostne informacije, ki mu pomagajo pri usmerjanju podjetja.

Svet se danes spreminja veliko hitreje kot v preteklosti. Mobilne naprave in programi v oblaku močno vplivajo na spreminjanje podjetništva in posla. Če je bila pred leti pisarna pojem, postaja danes pomembna prilagodljivost dela in delovnega okolja, in lokacija dela ni več ključni dejavnik. Da bo nova generacija imela bistven vpliv na spremenjen odnos do dela, meni tudi 39 % anketiranih, ki so sodelovali v raziskavi ACCA.

3. Računovodja bo moral razširiti svoj spekter znanj

Vloga računovodij se bo spreminjala in s tem tudi zahteve po znanju. Bolj spretno bodo morali uporabljati digitalne tehnologije (avtomatizacija, strojno učenje …), preoblikovati procese dela in se izobraževati. Pomembno bo, da računovodja ne pozna le predpisov, ki se nanašajo na ozko področje dela, temveč bo moral razumeti podjetništvo kot celoto. Predvsem bo moral razviti spretnosti, da razume ozadje podjetja in (s)pozna poslovanje celotne panoge, v kateri deluje.

Pri tem mu bo v veliko pomoč tudi umetna inteligenca, ki bo vse bolj integrirana v sisteme za računovodenje. S pomočjo strojnega učenja in virtualnih asistentov bo hitreje pridobival ključne podatke, na podlagi katerih bo pripravljal kakovostna poročila.

Kako vam lahko pri tem pomaga Minimax?

Minimax je program, ki deluje v oblaku in ima razvite inteligentne sisteme, ki olajšajo rutinska opravila. Ker gre za rešitev v oblaku, je mogoč dostop od kjer koli in kadarkoli, hkrati pa ga je enostavno povezati z drugimi namenskimi programi (spletna trgovina, maloprodaja …).
V pripravi je tudi mobilna aplikacija, ki bo omogočala priročno spremljanje poslovnih kazalnikov in izvajanje najpogostejših opravil.

Z Minimaxom lahko stopite na pot prihodnosti in se približate zahtevam »modernega računovodje«. Omogoča stalno povezljivost z naročnikom (stranko), ki je odgovoren za vodenje svojega podjetja in potrebuje hitre in kakovostne informacije za odločanje. Avtomatizirani procesi pa računovodji bistveno poenostavijo rutinska dela in omogočijo več časa za svetovanje.

Kakšne so prednosti uporabe novih tehnologij za rast računovodskega servisa?

  • Pametni sistemi omogočajo, da se računovodja lažje posveti svojemu poslanstvu in oblikuje nove storitve za svoje naročnike.
  • Oblikujejo se novi poslovni modeli, ki dajejo priložnost manjšim podjetjem, da lahko brez večjih investicij konkurirajo večjim.
  • Rutinska dela so vse bolj avtomatizirana in računovodja se lažje posveča storitvam z višjo dodano vrednostjo.
  • Hiter dostop do podatkov (ki so zbrani na enem mestu) omogoča dober nadzor nad dogajanjem in pripravo poročil po meri naročnika.

Poslujte moderno že danes, da vas jutri ne prehiti.

Prehod na nove načine dela predstavlja tudi spremembo razmišljanja in procesov dela, kar predstavlja tudi izziv za računovodske servise in podjetnike.

Kot uporabniku Minimaxa se vam odprejo vrata v Združenje računovodskih servisov Minimax, kjer boste deležni številnih ugodnosti, kot so brezplačni seminarji, svetovanja in odlična podpora.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.