Meni Zapri

Koliko stane delo študenta?

 • 5. jul. 2019

Študentsko delo je delo osebe, ki ima status dijaka ali študenta in se v podjetje vključi preko študentskega servisa oziroma preko študentske napotnice in opravlja občasno delo. Je ena izmed fleksibilnih oblik dela, ki je namenjena izključno mladim, ki so vključeni v proces izobraževanja in na ta način pridobivajo finančna sredstva, znanja in kompetence.

Študentsko delo se opravlja na podlagi ustrezno izpolnjene napotnice s strani organizacije oziroma delodajalca, ki posreduje začasna in občasna dela osebam. Delo brez napotnice se šteje kot delo na črno.

Napotnica se izda v štirih izvodih. Ob začetku dela morajo biti vsaj trije izvodi potrjeni (podpisani ali žigosani) s strani posrednika in delodajalca, sicer napotnica ni veljavna. Dijak ali študent ob začetku dela prejme en izvod potrjene napotnice. Predpisi dovoljujejo izdajo napotnice v elektronski obliki. 

Kdo sploh lahko dela na študentsko napotnico?

Študentsko napotnico izda (izbran) študentski servis. Preko te napotnice lahko delajo:

 • osebe s statusom dijaka, ki dopolnijo 15 let,
 • redni dijaki, ki imajo status dijaka v Sloveniji in so dopolnili 15 let,
 • študentje, ki imajo status rednega ali izrednega študenta doma ali v tujini,
 • udeleženci izobraževanj odraslih (izredni dijaki, mlajši od 26 let)
 • tujci, ki opravljajo svoj študij (v okviru mednarodnih izmenjav) in tujci, ki študirajo v Sloveniji.

Dijaki in študentje lahko opravljajo začasno delo le, če niso zaposleni ali vpisani v evidenco brezposelnih oseb pri Zavodu za zaposlovanje.

Kaj pripada študentom?

Študentu, vključenemu v redno delo, pripada odmor, ki se všteva v delovni čas in je plačan. Podjetja morajo biti previdna pri zaposlovanju študentov na določena delovna mesta, za katera zakonodaja zahteva primerno izobrazbo, kot so trgovec, prodajalec idr.

Podjetje študentu ni dolžno plačati malice ali prevoza, vendar mu stroške vrne tako, da mu prizna večje število ur, kar pomeni, da mora za ta znesek plačati vse prispevke in koncesijske dajatve.

Koliko stane študentsko delo?

Študent z vsakim nakazilom, ki ga prejme na napotnico, vplača tudi pokojninsko dobo, ki je odvisna od vplačanega zneska. Informativni izračun pokaže, da študent, ki prejema 150 € neto, v pokojninsko blagajno vplača 6 dni. Bruto urna postavka, glede na Odredbo o uskladitvi najnižje bruto urne postavke za opravljeno uro začasnih in občasnih del od 1. 4. 2019 dalje, ne sme biti nižja od 4,89 €. Študentje so tudi invalidsko in zdravstveno zavarovani, prav tako pa so zavarovani tudi za nezgode pri delu in poklicne bolezni.

Prispevke in dajatve obračuna in poravna posrednik ob izvedbi plačila študentu za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 15,5 %. Na znesek na napotnici delodajalci plačajo prispevek za pokojninsko in invalidsko zavarovanje v višini 8,85 %, prispevek za zdravstveno zavarovanje 6,36 %, prispevek za poškodbe pri delu in poklicne bolezni v višini 0,53 %, koncesijsko dajatev v višini 16,00 % in dodatno koncesijsko dajatev v višini 2,00 %. Prispevke in dajatve obračuna in odvede posrednik začasnega in občasnega dela dijakov in študentov.

Končni račun, ki ga prejme delodajalec, izda študentski servis in v njem so vključene vse obremenitve in prispevki, zaračunan pa je tudi DDV. Stroški študentskega dela bi bili torej naslednji:

 • Napotnica – Bruto znesek: 100 €
 • Prispevek študenta za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 15,5 € (15,5 %)
 • Izplačilo študentu: 84,50 €
 • Prispevek organizacije za pokojninsko in invalidsko zavarovanje: 8,85 € (8,85 %)
 • Prispevek organizacije za zdravstveno zavarovanje: 6,36 € (6,36 %)
 • Prispevek organizacije za zavarovanje za poškodbe pri delu in poklicne bolezni: 0,53 € (0,53 %)
 • Koncesijska dajatev (štipendije, ŠOS, posredniki): 16 € (16 %)
 • Dodatna koncesijska dajatev (študentski domovi): 2 € (2 %)
 • DDV od koncesijske dajatve in prispevkov (22 %): 7,42 €
 • Strošek delodajalca: 133,74 €

Vir:

 

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.