Meni Zapri

Kateri podatki se pošiljajo na Furs pri potrjevanju računov?

 • 12. sep. 2018

Poleg podatkov na računu, ki se po veljavni zakonodaji o DDV in davčnem postopku zahtevajo, so kot obvezni podatki na računu po ZDavPR še:

 • čas izdaje računa (ura in minute),
 • oznaka fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave za izdajo računov ,
 • enkratna identifikacijska oznaka računa in
 • zaščitna oznaka izdajatelja računa.

V okviru postopka potrjevanja računa FURS se od podatkov, ki morajo biti po predpisih o DDV navedeni na računu, posredujejo na FURS še naslednji podatki o računu:

 • davčna številko zavezanca, ki izda račun, če izda račun v tujem imenu in za tuj račun pa tudi davčna številko davčnega zavezanca, v imenu in za račun katerega je bil izdan račun;
 • datum in čas izdaje računa;
 • številka računa in način dodelitve številke računa;
 • vrednost računa, skupna vrednost osnove po vrsti davka ali dajatve, razdeljena po davčnih stopnjah, in pripadajoči davek ali dajatev, vrednost dobav na podlagi posebnih ureditev, dobav pri katerih je plačnik davka na dodano vrednost kupec blaga ali naročnik storitve, oproščenih dobav in neobdavčljivih dobav, ločeno po davčnih številkah (kadar gre za račun zavezanca oziroma račune, ki jih zavezanec izda v tujem imenu in za tuj račun);
 •  vrednost za plačilo;
 • davčna številko fizične osebe, ki izda račun z uporabo elektronske naprave;
 • zaščitna oznako izdajatelja računa;
 • davčna številko oziroma identifikacijsko številko za namene DDV kupca oziroma naročnika v primerih, ko so ti podatki v skladu z davčnimi predpisi navedeni na računu;
 • številka prvotnega računa v primeru izvajanja postopka potrjevanja naknadne spremembe

Kadar je v skladu z davčno zakonodajo na računu podatek o davčni številki oziroma identifikacijski številki za namene DDV kupca oziroma naročnika blaga oziroma storitve, se kot podatek o računu pošilja davčnemu organu tudi davčna številka oziroma identifikacijska številka za namene DDV kupca oziroma naročnika.

Davčna številka oziroma identifikacijska številka za namene DDV je na računu praviloma navedena v primerih, ko kupec ali naročnik potrebuje račun za uveljavljanje stroškov nakupa kot davčno priznane odhodke pri opravljanju dejavnosti ali ko je račun izdan drugemu davčnemu zavezancu za DDV, pri čemer je kupec ali naročnik, ki je prejel dobavo blaga ali storitev, dolžan plačati DDV (npr. obrnjena davčna obveznost), ali pa je prejel dobavo blaga v skladu s 46. členom ZDDV-1 (oproščeno dobavo blaga znotraj Unije).

Da se pošiljajo vsi potrebni podatki, morajo poskrbeti ponudniki programske opreme.

Vir: Finančna uprava RS

 

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.