Meni Zapri

Katere so davčne obveznosti sobodajalcev?

 • 16. avg. 2018

Turistična sezona je na višku in turisti zahtevajo popolne storitve. Če ste dovolj spretni in znate goste animirati, verjetno s tem nimate težav. Je pa prav, da ob popolnem predajanju gostom poslujete skladno z zakonodajo.

Kako postanete sobodajalec in kaj vse potrebujete

 • Pridobite dokazilo o lastninski ali razpolagalni pravici; izpisek iz zemljiške knjige ali overjena kupoprodajna pogodba, s katero dokazujete lastninsko pravico – najemna pogodba, ki dovoljuje opravljanje dejavnosti 55.203 (izpisek dobite na Geodetski upravi). Če še niste vpisani kot lastnik v zemljiški knjigi, morate izkazovati pravico razpolaganja s stanovanjem ali počitniško hišo (z najemno ali s podnajemno pogodbo);
 • Pridobite uporabno dovoljenje za stanovanjsko namembnost nepremičnine;
 • Pridobiti morate soglasje lastnikov, če jih je več;
 • Stanovanje je treba urediti skladno s kategorizacijo prostorov;
 • Zagotoviti je treba splošne minimalne pogoje (požarni red, minimalni tehnični pogoji …);
 • Prijaviti  se morate kot sobodajalec (prijava na Ajpes).

Pridobili ste vsa potrdila in se prijavili kot sobodajalec

Ko pridobite vsa potrebna dovoljenja, lahko začnete s poslovanjem. Ob tem pa morate biti pozorni na nekatere pasti. Če sobo ali stanovanja oddajate kot fizična oseba, morate biti iz davčnega vidika pozorni na: 

 • dohodnino,
 • obvezne socialne prispevke,
 • DDV,
 • in davčno potrjevanje gotovinskih računov.

Dohodek sobodajalcev je obdavčen z dohodnino

Dejavnost oddaje sob v turistične namene se šteje za dohodek iz dejavnosti. Sobodajalci imajo pri obdavčitvi z dohodnino dve možnosti. Davčno osnovo lahko ugotavljajo na podlagi dejanskih prihodkov in odhodkov (običajni s.p.), ali pa na podlagi dejanskih prihodkov in normiranih odhodkov (normirani s.p.).

Manjši sobodajalci se običajno odločajo za ugotavljanje davčne osnove na podlagi normiranih odhodkov, saj je ugotavljanje davčne osnove in vodenje predpisanih evidenc precej poenostavljeno.

Obvezno plačilo socialnih prispevkov

Višina obveznih socialnih prispevkov se precej razlikuje glede na status, preko katerega fizična oseba opravlja dejavnost.

 • Registrirani sobodajalci
 • Fizična oseba, ki opravlja dejavnost kot samostojni podjetnik  
 • Samostojni podjetnik, ki opravlja dejavnost postransko (popoldanski s. p.)

Zneski obveznih socialnih prispevkov se na letni ravni spreminjajo, vse spremembe pa so objavljene na spletni strani FURS.

Oddaja sobe preko spletnih portalov prinaša tudi DDV obveznosti

Tisti sobodajalci, ki oddajajo svoje proste kapacitete s pomočjo raznih portalov, kot sta Booking ali Airbnb, so dolžni pridobiti tudi posebno DDV številko. Od prejetih storitev posredovanja, ki jih zaračuna portal, so dolžni obračunati in plačati DDV. DDV pravila določajo, da morajo vsi zavezanci (tudi sobodajalci) pridobiti posebno DDV številko, če prejemajo ali dobavljajo storitve v EU. Sobodajalce navedena obveznost velikokrat preseneti, zato je FURS na to temo izdal posebno pojasnilo.

Davčno potrjevanje izdanih računov

Sobodajalci so dolžni vse gotovinske račune davčno potrditi. To lahko storijo s pomočjo programov, ki omogočajo davčno potrjevanje računov. Tudi tisti sobodajalci, ki oddajajo svoje proste kapacitete izključno preko portala (npr. Booking ali Airbnb), so dolžni turistom izdajati račune in jih ustrezno davčno potrditi. V zvezi s tem je FURS posebej opozoril v eni izmed svojih spletnih publikacij.

Oddaja sob preko portalov je v zadnjih nekaj letih izjemno popularna tudi v Sloveniji. Fizične osebe, ki razpolagajo s prosto kapaciteto, lahko brez težav pridobijo gosta in si tako zagotovijo dodaten zaslužek. Vendar opozarjamo, da je opravljanje te dejavnosti z vidika skladnosti z zakonodajo dokaj zahtevno. Sobodajalcem svetujemo, da še pred prvo oddajo namestitve preverijo, kaj vse je potrebno postoriti za začetek opravljanja te dejavnosti.

AVTORJI: Članek je nastal v sodelovanju z Mojco Müller, preizkušeno davčnico pri SIR, ANOVA, računovodska hiša, d.o.o., in jo lahko najdete med člani  ZRS Minimax.

Davčno potrjene račune lahko izdajate tudi s pomočjo Minimaxa 

 

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.