Meni Zapri

Kako preveriti, ali poslovni partner kaj skriva?

  • 24. jul. 2017

Drag in velik avto, jahta in uspešno podjetje - vse to je lahko le zunanji videz, ki ni povezan z dejanskim finančnim stanjem podjetnika. Velikokrat resnico žal spoznamo prepozno, kajti navdušeni nad zunanjo lepoto pozabimo preveriti notranjost.

Podjetniki se včasih preveč zanašajo na zunanji videz in na besede (potencialnega) partnerja, ki nimajo zares dovolj sredstev ali znanja. Zato je pomembno, da pri izbiri poslovnega partnerja vemo in znamo preveriti, kaj lahko od njega realno pričakujemo.

Analiza podatkov in ocenjevanje podjetnika sta najbolj znana v svetu bančništva, vedno pogosteje pa jo uporabljajo tudi v slovenskih podjetjih in v računovodskih servisih. Ti na različne načine spremljajo in raziskujejo informacije o podjetjih. Dobra analiza poslovanja, ki jo podjetje izvede preden sklene sodelovanje s kupcem, investitorjem ali dobaviteljem, lahko prepreči marsikatero razočaranje.

S kratko anketo smo preverili, katere informacije spremljajo uporabniki Minimaxa.

Kaj preverjajo podjetniki? 

V splošnem podjetniki preverjajo finančne podatke in informacije o blokadah TRR-ja. Veliko se tudi zanašajo na lastne informacije, ki jih lahko pridobijo v okolju ali preko medijev in poznanstev. Tovrstno preverjanje svetujejo tudi finančni strokovnjaki v različnih priročnikih. 

Spletna stran je ogledalo podjetja in igra pomembno vlogo pri vzpostavitvi zaupanja med partnerji, zato ne čudi dejstvo, da podjetniki veliko informacij zberejo in preverijo tudi spletnih straneh potencialnih partnerjev. 

Kaj preverjajo računovodski servisi?

Računovodski servisi imajo drugačen nabor informacij in tudi njihova perspektiva se razlikuje, kajti podatke največkrat preverjajo za svoje naročnike. Računovodje preverjajo registrske podatke in podatke o lastnikih in direktorjih. Zanašajo se tudi na lastne informacije, ki so jih pridobili skozi poslovanje.

Kako do podatkov o poslovanju?

Finančne podatke, pri čemer gre predvsem za informacije, ki so zbrane v bilancah, pregledujejo tako podjetniki in računovodje, kar je logično, saj tam veliko "piše". 

Pomemben vir (brezplačnih) informacij je Ajpes, kjer lahko najdemo tako finančne podatke, registracijske podatke in informacije o lastnikih, direktorjih. Do podatkov sicer dostopate brezplačno, a so specifični (napredni) vpogledi plačljivi. V Sloveniji obstajajo še druge baze, ki omogočajo natančno spremljanje poslovanja podjetja.

Vpogled v bilanco z drugega vidika

Bilanca je ključen dokument o poslovanju podjetja, vendar finančni mački vedo, da je v resnici bilanca lahko velika laž. Kljub temu odstira tančice poslovanja podjetja, če jo le dovolj lucidno pogledamo. Potrebno je tudi nekaj znanja in razumevanja, kako se posamezni kazalci prepletajo. Večini so podatki o prihodkih podjetja, dobičku in številu zaposlenih razumljivi, a dobro je preveriti tudi korelacije med posameznimi vrednostmi, kajti bilanca vsebuje širši nabor informacij. 

Kje dobiti razlago posameznih vrednosti?  

  • Dobro razlago so pripravili na Ajpesu, ki je lahko v pomoč pri razumevanju posameznih finančnih postavk
  • Smiselno je tudi preveriti, ali je podjetje, s katerim poslujete »v težavah«.
  • Poglejte tudi indekse rasti. Kako so se gibali prihodki, donosnost kapitala, dodana vrednost, zaloge, terjatve, kratkoročne in dolgoročne finančne naložbe v preteklih obdobjih. Ali so rasli ali padali? 

Podatkov o poslovanju podjetnikov – normirancev v javnih objavah ni, ker niso zavezani k poročanju.

Primerjajte podatke med posameznimi leti

Omenili smo že, da je smiselno primerjati kategorije in poskušati razumeti njihovo prepletenost. Vprašajte se:  

  • Kakšen je kapital v primerjavi s finančnimi obveznostmi? Ali bi s kapitalom pokrili vse obveznosti?
  • Ali terjatve naraščajo? To lahko pomeni, da kupci podjetju slabo plačujejo.
  • Koliko zares plačujejo svoje zaposlene? Če delite število zaposlenih z zneskom, ki je v bilanci zapisan v kategoriji stroški plač, boste lahko ocenili, kakšni so realni zneski plač. Preverite dodano vrednost na zaposlenega. Primerjajte podatke o plačah s konkurenčnimi podjetji.  
  • Kakšne so poslovne obveznosti družbe? Če ima družba veliko poslovnih obveznosti pomeni, da slabo plačuje svoje dobavitelje. Preverite, ali so se v obdobju enega leta poslovne obveznosti zmanjšale ali povečale? Kaj se je dogajalo s krediti v tem istem obdobju? Če so se poslovne obveznosti zmanjšale, kratkoročni krediti pa povečali, lahko pomeni, da dobavitelji kupcu ne zaupajo več, zato mora najemati kredite, da jih lahko plačuje.

Finančni podatki so pomemben vir informacij in razkrivajo kakovost poslovanja in zdravje podjetja, vendar pravilna interpretacija zahteva kar nekaj znanja in spretnosti.  

Vsak podjetnik lahko postane partner, sodelavec ali dobavitelj drugega podjetja in s tem pod drobnogled postavlja lastno poslovanje. Zato znanje, kako pogledati pod površje, vsekakor ni odveč.

Še resnična zgodba za konec: Zaradi bližine italijanske meje je veliko goriških žena odhajalo v Italijo, kjer so delale kot čistilke. Zato znajo povedati, da je marsikatera gospa imela le en komplet posteljnine, ki so jo prale v lepem vremenu, da je bila še isti dan suha. Gospa pa se je po ulici vedno sprehajala v »peliči« (krznenem plašču).  Zunanja podoba, tako v zasebnem življenju kot v podjetju, ni odraz pravega finančnega stanja.

S pomočjo prave analize podatkov si lahko narišete bolj natančno podobo o poslovnem partnerju. V prihodnosti načrtujemo dodatne vsebine s tovrstnimi tematikami. Povejte nam, ali bi bile zanimive tudi za vas?

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.