Meni Zapri

Kako do sredstev za razvoj projektov?

  • 19. sep. 2019

Tisti, ki vam je ljuba zgodovina, poznate izraz Eureka, ki ga povezujemo z Arhimedom in njegovim odkritjem.  Tisti, ki se ukvarjamo s področjem javnih razpisov, pa nas EUREKA asociira na enega pomembnejših razpisov s področja raziskav in razvoja, kjer je mogoče dobiti visoke finančne spodbude za razvojno-raziskovalni projekt.

Kaj moram vedeti,  preden začnem?

1. Prvi pogoj je, da imate inovativni izdelek ali storitev

Javni razpis podpira aktivnosti, katerih cilj je razvoj novih, spremenjenih ali bistveno izboljšanih proizvodov in storitev z visoko dodano vrednostjo v širšem globalnem prostoru. Projekt lahko traja največ tri leta. Dobro je razumeti, da na razpis prispe veliko vlog, zato je prijav bistveno več, kot je razpoložljivih finančnih sredstev. Pomembno je, da sta projektna osnova in njena predstavitev zares dobri. Z začetkom priprave ne odlašajte predolgo. S pravočasnim pristopom imate dovolj časa, da dobro razdelate posamezna poglavja, saj je vsaka malenkost ključna za končni uspeh vloge.

 2. Imeti morate tujega partnerja

Glavni pogoj, poleg seveda inovativnega izdelka oziroma storitve, je sodelovanje še z vsaj enim tujim partnerjem. Tuj partner mora prispevati vsaj 25 % celotnih projektnih stroškov. Prisoten mora biti glavnino časa trajanja projekta, zato je pomembno, da je lojalen in kooperativen. Partnerja morata imeti komplementarne kompetence in se medsebojno dopolnjevati. Skratka dokazati je treba, da sodelovanje dviguje kvaliteto predlaganega projekta. Če s tovrstnim partnerjem že sodelujete, potem boste najbrž hitro našla rešitev, kako učinkovito zapeljati skupno sodelovanje. Če  tujega partnerja ne morete kar sneti iz rokava, si lahko pomagate z nacionalnimi kontaktnimi točkami, ki so objavljene na uradni EUREKA spletni strani (www.eurekanetwork.org).

3. Pripravite analizo trga oziroma konkurence

Pred prijavo je pomembna analiza razmer na tehnološkem področju, na katerega se prijavljate. Preverite, kakšne so konkurenčne rešitve in poudarite, v čem bi bil vaš produkt boljši od obstoječih rešitev na trgu. Lahko se vam zdi  projekt še tako dober, vendar če ocenjevalec presodi, da obstajajo na trgu že podobne konkurenčne novosti, lahko pri merilih izgubite pomembne točke. K analizi je najboljše pristopiti tako, da raziščete konkurenco in njihove rešitve ter podate objektivno oceno, v čem so boljši in v čem slabši od vašega predlaganega projekta. Če je minusov s strani konkurentov več kot plusov je to dober znak, da imate v rokah res tehnološko prebojno rešitev. Pri pripravi analize se lahko obrnete tudi zunanje podjetje, ki vam pri tem pomaga.

4. Kaj lahko financirate s sredstvi

Preko razpisa lahko dobite sofinancirane stroške dela, zunanjih izvajalcev, opreme in investicije v neopredmetena osnovna sredstva. Imejte v mislih, da boste vse aktivnosti, stroške in osebje, ki ga pišete na projekt, morali dejansko tudi dokazovati v fazi poročanja, če sredstva prejmete. Čeprav ste trenutno na točki ideje in je do izvedbe še relativno daleč,  se tega zavedajte že zdaj.  Če prijavljenih stroškov ne boste uspeli dokazati, vam bodo del že odobrene subvencije znižali.

5. Ne obupajte, če ne uspete

Tako kot sicer v življenju, je tudi pri prijavah na razpise potrebno nekaj sreče. Če na razpisu ne uspete, ne jemljite tega kot prevelik poraz. Priprava vloge vam pomaga, da projekt smiselno zastavite, z vsemi pomembnimi mejniki, ključnimi aktivnostmi in tveganji. Prav to ogrodje vam bo bistveno olajšalo nadaljnjo implementacijo.

6. Ali lahko vlogo pripravite sami, ali je boljše sodelovanje s svetovalci?

Priprava celotne dokumentacije vzame kar nekaj časa. Ker vam to odvrne fokus od osnovne dejavnosti, velja razmisliti o izbiri zunanjega izvajalca, ki je specializiran za pripravo tovrstnih projektov. Zunanji izvajalec mora dobro poznati vsebino razpisa in vam že pred samo prijavo svetuje, kakšne so realne možnosti za uspeh vloge. Dober zunanji izvajalec ve, kaj ocenjevalci iščejo med vrsticami in zna vsebino izpiliti do take mere, da zagotovi dodatne točke. Predvsem pa opravi  tisto, kar bi od vas zahtevalo največ časa in energije.

Tako kot je bil Arhimed eden večjih izumiteljev vseh časov, bodite tudi sami drzni in pustite svoj pečat. Rok za oddajo prijave je konec letošnjega leta, tako da sprejmite izziv in v leto 2020 zakorakajte z razvojno miselnostjo.

Kaj je EUREKA? 

EUREKA je razpis, ki  sofinancira izvajanje inovativnih, raziskovalno-razvojnih projektov, katerih cilj je nov ali izboljšan proizvod, proces ali storitev, do stopnje, ki je primerna za trženje. Prijavitelj mora najkasneje v dveh letih po zaključku projekta vstopiti na tržišče z rezultatom projekta. Višina sofinanciranja je do 50% upravičenih stroškov za mikro, mala in srednje velika podjetja oziroma 40% za velika podjetja. Višina subvencije za slovenska podjetja iz Kohezijske regije Zahodna Slovenija je do 300.000 EUR na projekt, Vzhodna kohezijska regija te omejitve nima.

Pripravila: Urša Piculin Tancoš, Zelen in Partnerji d. o. o.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.