Meni Zapri

Kaj vse je delo na črno?

 • 26. jun. 2020

Zaposlovanje na črno ogroža vse nas. Zaposleni ostajajo brez socialne varnosti, negativno vpliva na pokojninsko in zdravstveno blagajno, prispeva k utaji davkov in prispevkov in omogoča neupravičen dostop do transferjev, za katerega drugi prispevajo sredstva. A mnogi se svojih napak ne zavedajo, zato v nadaljevanju predstavljamo, kaj pomeni delo na črno in na kaj morate biti pozorni, da boste zaposlovali skladno z zakonodajo.  

Na spletni strani Finančne uprave smo našli nekaj zanimivih primerov, ki so jih na terenu zaznali inšpektorji.

Primeri iz prakse

V nadzorih zaposlovanja na črno, ki jih opravljajo inšpektorji FURS-a, so pogosto ugotovljene naslednje nepravilnosti:

 • delodajalec omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe o zaposlitvi oziroma ga ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja ali pa ga je predčasno odjavil iz obveznega socialnega zavarovanja,
 • delodajalec omogoči delo posamezniku, s katerim ni sklenil pogodbe za opravljanje dela, oziroma ga ni zavaroval v skladu z zakoni, ki urejajo obvezna socialna zavarovanja,
 • posameznik, ki opravlja delo pri delodajalcu na podlagi pogodbe civilnega prava, nima izvoda pogodbe v času opravljanja dela pri sebi.

vir: FURS

V dokumentu, ki je na voljo na spletni strani FURS-a, so objavili tudi konkretne primere kršitev. Nekaj jih navajamo v nadaljevanju: 

Konkretni primeri kršitev in sankcije 

1. Natakar je delal brez sklenjene pogodbe in ni bil prijavljen v obvezna socialna zavarovanja

V gostinskem lokalu so inšpektorji izvedli nadzor, kjer so ugotovili, da fizična oseba opravlja delo strežbe pijače brez sklenjene pogodbe za delo, ob tem, da ga delodajalec ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja. Zato so izdali odločbo o prepovedi opravljanja dela posamezniku, ki je zaposlen na črno. Delodajalec je zaslužil kazen v višini 5.000 evrov, delavec pa v višini 500 evrov. Delodajalec je moral natakarja zaposliti za nedoločen čas in plačati vse obveznosti iz delovnega razmerja za obdobje celotne zaposlitve na črno najmanj v višini bruto minimalne plače za vsak mesec opravljenega dela.

2. Čistilec je bil brez ustrezne pogodbe

Posameznik iz Bolgarije je opravljal delo čiščenja toaletnih prostorov. Pri nadzoru so ugotovili, da ni imel sklenjene pogodbe, kar se velja za zaposlitev na črno. Obema (delodajalcu in zaposlenemu) je bila izrečena globa.

3. Prodaja kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil s podjemno pogodbo, a brez prijave v obvezna socialna zavarovanja

Samostojni podjetnik je sklenil pogodbo s fizično osebo, ki je opravljala prodajo kozmetičnih izdelkov in prehranskih dopolnil. Ob obisku inšpekcije je bilo ugotovljeno, da delodajalec delavca ni prijavil v obvezna socialna zavarovanja, kar šteje da je bila oseba zaposlena na črno. Delodajalec je bil sankcioniran z globo v višini 5.000 evrov.

Zavedati se moramo: S podpisom pogodbe, plačilom davkov in urejenim socialnim statusom prispevamo k varnosti zaposlenih in podjetja, predvsem v primeru nesreč ali nepredvidenih dogodkov.  

Kaj je torej delo na črno oziroma, kaj morate preveriti, da vam inšpektor ne izreče globe za zaposlovanje na črno:

 • Ali izpolnjujete pogoje za dejavnost, ki jo opravljate? Ali je dejavnost vpisana v register?
 • V primeru, da ste tujec, morate imeti registrirano podružnico in podpisano dovoljenje za delo.
 • Ali ste zaposlili dijaka ali študenta v skladu s predpisi, ki urejajo občasno ali začasno delo dijakov ali študentov?
 • Ali delo opravljate kot posameznik, pa tega niste priglasili?
 • Ali ste s. p., ki opravlja svojo dejavnost kljub prepovedi opravljanja dejavnosti?

 Delodajalec je v prekršku, če:

 • zaposlenega ne prijavi v obvezna socialna zavarovanja za čas trajanja dela,
 • z zaposlenim ne sklene pogodbe o sodelovanju,
 • če omogoča delo upokojencu ali študentu/dijaku v nasprotju s predpisi, ki urejajo delo upokojencev ter študentov in dijakov,
 • če zaposli tujca, ki nima državljanstva in pri tem ne upošteva zakona o zaposlovanju tujcev,
 • nezakonito zaposli državljana tretje države.

Kaj ni delo oz. zaposlovanje na črno?

Vse oblike sodelovanja niso delo na črno. Pomoč sosedu ali sorodstvena pomoč sta nujni za obstoj družbe in teh oblik država ne obravnava kot delo na črno. Marsikdo je tudi v dilemi, ali lahko pomaga pri trgatvi oziroma drugih kmečkih opravilih. Komu in kdaj lahko pomagate, da ne boste v prekršku, predstavljamo v drugem delu tega članka.

Sosedska pomoč: Sosedom lahko pomagate, vendar mora med vami obstajati bližina bivanja in ne smete imeti sklenjene pogodbe, delo pa mora biti opravljeno brez plačila. Pomembno je vedeti tudi to, da sosedu ne smete pomagati na primer beliti, če ste podjetnik in je vaša osnovna dejavnost beljenje.

Naš nasvet: Sosedsko delo je cenjeno in zaželeno. Bolj kot postajamo digitalna družba, bolj je pomembno, da se skozi take oblike družimo. Vendar naj bo taka pomoč nagrajena z dobrim piknikom. ?

Sorodstvena pomoč: Rek »žlahta raztrgana plahta« v tem primeru ne velja, saj zakon omogoča brezplačno opravljanje storitev in dela sorodnikom, vendar le takrat, ko opravljajo delo za:

 • zakonca ali osebo, s katero živi v zunajzakonski skupnosti,
 • partnerja v registrirani istospolni skupnosti,
 • za osebe, s katerimi je v sorodstvu v ravni vrsti ali stranski vrsti do vštetega tretjega kolena ter v sorodstvu po svaštvu do vštetega drugega kolena.

Nujno delo: Ob nesrečah in ujmah je treba stopiti skupaj in pomagati, kar upošteva tudi zakon o delu na črno, saj opravljanje nujnih del za preprečitev nesreč ali odstranitev posledic naravnih in drugih nesreč ne spada v kategorijo dela na črno.

Humanitarno in dobrodelno delo: Če pomagate karitativnim, humanitarnim ali dobrodelnim organizacijam in vaše delo ni plačano, to delo ne šteje kot delo na črno.

Osebno dopolnilno delo: Za osebno dopolnilno delo se šteje, kadar posameznik sam opravlja dela pomoči v gospodinjstvu, njim podobna dela ali opravlja druga manjša dela. Obračunate ga lahko tudi s pomočjo programa. Obseg različnih dopolnilnih del je širok in presega okvire tega članka. 

Kratkotrajno delo: Za kratkotrajno delo se šteje brezplačno opravljanje dela v mikrodružbi ali zavodu z najmanj enim in največ 10 zaposlenimi ali pri samozaposleni osebi z največ 10 zaposlenimi, kadar ga opravljajo predvsem sorodniki in je lahko v trajanju največ 40 ur mesečno. Oblike in pogoji kratkotrajnega dela presegajo vsebino tega članka, vam pa ponujamo kratek nasvet, kako obračunati kratkotrajno delo. 

Ali lahko torej pomagate sorodniku na trgatvi?  

Če ima vaš sorodnik dopolnilno dejavnost na kmetiji, mu po zakonu ne smete pomagati, saj to velja za delo na črno. A dobro je, da so prav za to določbo dodali izjemo in tako velja, da za delo ali zaposlovanje na črno ne šteje brezplačna pomoč na kmetijah, planinah in skupnih pašnikih ob sezonskih konicah.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.