Meni Zapri

Kaj storiti, če se zmotimo pri prepisovanju podatkov iz vezane knjige?

  • 24. mar. 2016

Pri poročanju podatkov o računu, izdanem v vezani knjigi računov, lahko pride do napake pri vnosu podatkov v Fursovo aplikacijo Mini blagajna.

Kaj storiti v primeru, če potrdimo napačne podatke o izdanem računu?

V kolikor se nam zgodi zgornja situacija, ko se v aplikaciji Mini blagajna zmotimo pri poročanju računa, izdanega iz vezane knjige računa, in potrdimo napačne podatke o izdanem računu, Finančna uprava Republike Slovenije svetuje naslednje...

  • napačno potrjen račun moramo v celoti stornirati
  • ponovno vnesti in potrditi račun s pravilnimi podatki

Pri tem ne gre za knjigovodsko storniranje računa, temveč zgolj za tehnično storniranje napačno poročanega računa zaradi napake pri prepisovanju podatkov iz računa v aplikacijo Mini blagajna ali pa ob poročanju napačnih podatkov o računu.

Kakšen je postopek stornacije napačno potrjenega računa?

  • V meniju Poročanje VKR računov v izbirnem seznamu Poslovni prostor izberemo ustrezno oznako poslovnega prostora. V izbirnem seznamu Tip računa izberimo VKR račun (Storno). Kliknimo na možnost Ustvari dokument.
  • Odprl se bo obrazec za poročanje podatkov o računu, izdanem iz VKR. V polja s podatki o računu vnesemo iste podatke, kot so bili vneseni pri napačno poročanem računu. Polja, ki so bila tam napačno izpolnjena, morajo biti tudi tukaj napačno izpolnjena. Tudi v polje Številka računa iz VRK se vpiše napačna številka računa.
  • V rubriko Podatki o prvotnem računu vpišemo podatke o računu, ki ga storniramo. V izbirnem seznamu Vrsta prvotnega računa izberemo Račun iz VKR. V polja Številka računa iz VKR, Serijska številka VKR, Številka seta računa iz VKR, Datum izdaje računa iz VKR vnesemo podatke o prvotnem računu, ki se stornira. V polja vnesemo iste podatke kot v istoimenska polja pod točko 2.

Napakam ob prepisovanju se lahko izognete z uporabo davčne blagajne. Tudi postopki stornacije so precej krajši.

  • Pritisnemo gumb Shrani in poročaj.
  • V zneskovna polja vnesemo pripadajoče vrednosti z napačno poročanega računa, a pozor, tokrat z negativnimi predznaki.
  • Po standardnem postopku vnesemo in potrdimo še pravilne podatke o izdanem računu.

Vir: FURS

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.