Meni Zapri

Kaj prinaša nova reforma trga dela jeseni?

  • 10. avg. 2017

Po napovedih nas jeseni čaka manjša reforma trga dela, o kateri so se razpisali tudi mediji. Reforma bo vplivala predvsem na tri ključne zakone: Zakon o urejanju trga dela (ZUTD), Zakon o inšpekciji dela (ZID-1) in Zakon o delovnih razmerjih (ZDR-1).

Kaj se bo res spremenilo?

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o urejanju trga dela in Zakona o inšpekciji dela sta že v državnem zboru, trenutno v drugem branju, kar pomeni, da je Vlada našla dialog z vsemi vpletenimi stranmi in se je z njimi glede bistvenih vprašanj tudi uskladila. Čaka nas še zaključna faza zakonodajnega postopka – t. j. sprejem obeh predlogov zakonov.  

Kaj se dogaja z Zakonom o delovnih razmerjih?

Predloga zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o delovnih razmerjih ni zaslediti niti v Vladnem postopku niti na spletni strani Državnega zbora Republike Slovenije, kar kaže na to, da se o njegovi vsebini vpletene strani še vedno pogajajo in bomo na te spremembe morali še nekoliko počakati, kljub temu da so bile slišane obljube, da naj bi se sprememba zakonodaje sprejela v jesenskih dneh. So pa že danes znane osnovne informacije in predvidene spremembe, ki jih želi uvesti Vlada.

Glede na razpoložljive informacije želi Vlada s to reformo predvsem »stopiti« na prste prekarnemu delu. Osredotočili se bodo na situacije, kjer delodajalci zaposlijo osebo kot »s. p.«, namesto da bi z njo sklenili pogodbo o zaposlitvi. Tako npr. predlog spremembe ZDR-1 predvideva višje kazni.

 Po nekaterih informacij naj bi Vlada zaposlila 20 novih inšpektorjev, tudi z namenom odkrivanja prekarnega zaposlovanja. 

Katere spremembe bodo ključne tako za delodajalce kot delavce?

Sprememba ZDR-1 trenutno predvideva naslednje spremembe:

  • predlog postavlja nove roke za izplačilo odpravnin
  • spreminjajo dikcijo odpovednega razloga nesposobnosti in s tem tudi pogoje, kdaj lahko zaposlenca delodajalec odpusti iz tega razloga
  • postavlja drugačna pravila pri sklepanju civilnih pogodb, v primeru, da obstajajo elementi delovnega razmerja (kaj to pomeni za delodajalca, kaj to pomeni za delavca, kaj bodo pregledovali inšpektorji?). 

Sprememba Zakona o urejanju trga dela prinaša naslednje novosti, povezane z iskalci zaposlite in zavarovanci za primer brezposelnosti:

  • pomembna novost je prijava delavca v evidenci iskalcev zaposlitve, saj se bodo morali v to evidenco prijaviti takoj, že v času odpovednega roka in s tem takoj aktivirati za iskanje novega delovnega mesta,
  • namenjena bodo dodatna sredstva za spodbujanje zaposlovanja določenih brezposelnih oseb (mladih in starejših),
  • spremenjen bo način zavarovanja za brezposelnost družabnikov - poslovodnih oseb, ki ne bodo več mogli biti brezposelni in imeti pravice do denarnega nadomestila,
  • vpeljujejo se pravila, povezana z evidenco študentskega dela, s katerimi bi zagotovili večjo socialno varnost študentov in uspešnejše iskanje zaposlitve zanje v prihodnosti. 

Zakon o inšpekciji dela

Inšpektor bo lahko z odločbo prepovedal opravljanje dela delavcev ali izvajanje dejavnosti do odprave nepravilnosti, če je bila v zadnjih 12 mesecih dvakrat ali večkrat pravnomočno ugotovljena kršitev, da ni pravočasno izplačal plač.

Mini reforma dela prinaša marsikatero spremembo, ki bo vplivala na poslovanje in zaposlovanje. V javnosti lahko zasledimo marsikateri pomislek glede predvidenih sprememb in njihove praktične uporabe. Dejstvo je, da prinaša vsaka sprememba mnogo dilem in posebnih situacij, v katerih se znajdejo podjetniki in posamezniki, pogosto pa odpirajo tudi težave, na katere v fazi priprave zakonskih sprememb nismo niti pomislili.

Pripravila: ga. Irena Kamenščak, davčna in pravna svetovalka, BDO Svetovanje d.o.o.          

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.