Meni Zapri

Hrvaška kuna se poslavlja

  • 30. nov. 2022
  • 3 min

S 1. januarjem Hrvaška vstopa v evroobmočje, kar pomeni, da se njihova denarna enota, kuna, poslavlja. Od januarja dalje bo na Hrvaškem možno plačevati z evri. V nadaljevanju povzemamo nekaj zanimivih dejstev.

Pomembni datumi

Datum

Aktivnost

Do 31. decembra 2022

Plačevanje možno le v kunah (dvojno označevanje cen), možna menjava kun na bankah, hranilnicah in menjalnicah 

Do 31. decembra 2022

Možna menjava kun na bankah

Od 1. januarja 2023 dalje

Evro postane uradna valuta na Hrvaškem

Od 1. do 14. januarja

Plačevanje v kunah in evrih (dvojni obtok)

Od 15. januarja 2023 dalje

Plačevanje samo še v evrih (dvojno označevanje cen ostaja do konca leta 2023)

Od 1. januarja 2023 do 28. februarja 2023

Možna menjava kun v Banki Slovenije

 

Plačevanje s kunami se ukinja

Tako kot ob prehodu na evro v Sloveniji ima tudi Hrvaška obdobje dvojnega označevanja cen, ki traja od 5. septembra do 31. decembra 2022. V tem času se plačevanje izvaja izključno v kunah, ki so uradna denarna enota. S 1. januarjem 2023 pa bo to vlogo prevzel evro.

Menjalni tečaj znaša 7,5345 kune za 1 evro oziroma 1 kuna je 0,13 evra.

 

Dvojni obtok

Izjemoma bo v prvih dveh tednih po uvedbi evra, od 1. do vključno 14. januarja, zaradi lažjega prilagajanja na spremembe, mogoče uporabljati tako gotovino v kunah kot tudi evrsko gotovino. V tem obdobju mora trgovec vrniti preostanek v evrski gotovini. Le kadar vrnitev preostanka zneska v evrski gotovini ni mogoča, lahko vrne v kunski gotovini ali v kunah in evrih.

 

Kaj, če prejmete račun v kunah po 1. 1. 2023?

Glede na to, da bo od prvega januarja 2023 uradna valuta na hrvaškem evro in kuna ne bo več obstajala, bo tak račun neveljaven in ga boste morali zavrniti. To velja za vse račune, ki se izdajajo po 1. 1. 2023, četudi se datum opravljene storitve nanaša na leto 2022.

 

Kako pa je s pogodbami?

Po načelu kontinuitete so obstoječe pogodbe z zneski v kunah še vedno veljavne, zneski v pogodbah pa se preračunajo glede na fiksni menjalni tečaj. Stroka svetuje, da je smiselno pogodbe prilagoditi. Pogodbe ali aneksi, ki jih boste sklepali po uvedbi evra, pa morajo biti izraženi v evrih.

 

Imate posojilo, ki ste ga najeli na Hrvaškem v kunah?

Vse bo ostalo, le valuta se bo spremenila. Zneski v kunah bodo preračunani v zneske v evrih z uporabo fiksnega menjalnega tečaja.

 

Do kdaj zamenjati hrvaške kune?

Hrvaške kune je možno zamenjati v evre v okviru rednega delovanja poslovnih bank, hranilnic ter menjalnic. Od njihove poslovne odločitve pa je odvisno, ali bodo (in pod kakšnimi pogoji) možnost menjave omogočili tudi po 1. 1. 2023.

 

Do konca februarja 2023 bo možna menjava brez provizije na blagajni Banke Slovenije

Na blagajni Banke Slovenije bo možno hrvaške kune brez provizije zamenjati od 1. 1. do 28. 2. 2023, saj to dovoljuje ustaljena praksa Evropske centralne banke. Možno pa bo menjati le bankovce, na pa tudi kovancev, in sicer do skupne višine 8.000 hrvaških kun na dan.

Če boste kune želeli menjati po 28. 2. 2023, boste to lahko storili le na Hrvaškem, v skladu s pogoji, kot jih je določila Hrvaška centralna banka

 

Tudi Minimax na Hrvaškem je pripravljen na poslovanje v evrih

V Sloveniji smo evro prevzeli leta 2007, ko je bil Minimax star tri leta. Prehod s tolarjev na evro je bil tekoč in podjetniki so lahko svoje delo nemoteno opravljali dalje. To znanje nam je prišlo prav 15 let kasneje, ko smo za prehod na evro pripravili tudi hrvaško verzijo Minimaxa.

Minimax je namreč skladen s tremi različnimi zakonodajami, in sicer slovensko, hrvaško in srbsko. Poleg teh treh jezikov je uporabniški vmesnik preveden dodatno še v italijanščino in angleščino, zato omogoča odlično poslovno izkušnjo v vseh treh državah, kjer imamo tudi ekipe, ki nudijo podporo in uvajanje v program lokalnim uporabnikom.

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.