Meni Zapri

FURS: na šolskih bazarjih in gasilskih veselicah nič več davčnih blagajn

  • 8. jun. 2016

Po novem davčne blagajne ne bodo več obvezen pripomoček na šolskih bazarjih in gasilskih veselicah. Ravno prav, saj se sezona teh dogodkov ravno začenja.

Društva in vse nepridobitne organizacije, ki so bile obvezane izdajati račun za prodajo blaga ali storitev, zdaj tega niso več dolžne storiti. Novost se navezuje za tiste organizacije, ki imajo letno manj kot 5 tisoč evrov prihodkov iz pridobitne dejavnosti in jih upravljajo in vodijo prostovoljci, njihove cene pa so nižje, kot jih za podobne dobave zaračunavajo pridobitne organizacije, svoje blago oziroma storitve pa prodajajo posameznikom, v katere niso všteti samostojni podjetniki ali druge osebe, ki opravljajo dejavnost na trgu.

Spremembe Pravilnika o izvajanju Zakona o davku na dodano vrednost veljajo tudi za vse tiste davčne zavezance, katerih cilj ni doseganje dobička. V kolikor ga, »ga ne smejo razdeliti, temveč ga morajo nameniti za nadaljnje opravljanje ali izboljšanje storitev«.

Če izpolnjujejo katerega od zgoraj navedenih pogojev, morajo izdati račun in ga davčno potrditi.

Nič več računa ob izletu društva za upokojence

Poleg nepridobitnih organizacij so med izjeme od obveznosti izdajanja računov preko davčne blagajne upravičene tudi na primer društva oziroma druge zasebnega prava, ki opravljajo dobavo svojim članom kot povračilo za članarino ali pa opravljanje dobave v primerih, ko se ne pobira članarina.

Med slednje štejemo občasne in redne aktivnosti upokojenskih društev, planinskih društev, prodaja koledarjev gasilskih društev in podobno. V to določbo so tako zajete tudi situacije, ko društvo za upokojence organizira izlet, ki se v celoti financira iz zneska članarine ali pa ko izlet v celoti financira član društva.

»Navedeno pomeni, da izjema od obveznosti izdaje računov velja na primer za dobave blaga na šolskih bazarjih in dobave, ki jih prostovoljno gasilsko društvo opravi na gasilski veselice (na primer vstopnice in druge dobave), če z njimi zbirajo sredstva za svoje delovanje (na primer organizirajo srečelov, pri katerem za kupljeno srečko prejmeš določene izdelke, ki so jih društvu donirala podjetja ali posamezniki, zbran denar iz naslova prodanih srečk pa je namenjen društvu),« pojasnjujejo pri finančni upravi. Niso pa zajete dobave blaga in storitev, ki jih gostinec opravi na gasilskih veselicah v svojem imenu.

Kaj pa tiste nepridobitne organizacije in društva, ki bodo presegla 5 tisoč evrov?

Če bodo presegla prag 5 tisoč evrov obdavčljivih dobav, so lahko pod določenimi pogoji upravičena do izjeme od obveznosti izdajanja računov za določene dobave. Izjema je dodatno predvidena za dobave blaga in storitev v zvezi z dogodki za zbiranje denarnih sredstev, pod pogojem, da tako dobavijo opravijo osebe, »katerih dejavnosti so oproščene plačila DDV v skladu s 1., 6., 7., 8., 11., 12. ali 13. točko prvega odstavka 42. člena ZDDV-1«.

Med te spadajo bolnišnice, socialno varstveni zavodi in nepridobitne organizacije v zvezi s storitvami, povezanimi s športom in kulturne organizacije v zvezi s kulturnimi storitvami. Oproščene so tudi osebe, ki izpolnjujejo pogoje iz 43. člena ZDDV-1 in v primerih, ko dogodek organizirajo priložnost ter izključno v svojo lastno korist in »ni verjetno, da taka oprostitev vodi k izkrivljanju konkurence«. 

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.