Meni Zapri

E-računi

Proračunskim uporabnikom moramo v skladu z zakonodajo izdajati e-račune, pa tudi sicer lahko podjetje z e-računi prihrani tudi do 60 % stroškov, ki sicer nastanejo pri izdaji računov. Minimax omogoča enostavno izdajanje ter elektronsko izmenjavo e-računov.

Program Minimax pripravi tri datoteke v skladu z zakonodajo:

  • e-račun
  • ovojnica e-računa
  • račun v formatu PDF 

Pošiljanje e-računa na e-mail prejemnika 

E-račun lahko enostavno pošljemo na e-poštni naslov kupca. Ta e-račun nato uvozi v svoj ERP ali bančni program, oziroma račun sam natisne. Tak način posredovanja e-računov je primeren za gospodarstvo, ne pa za proračunske uporabnike.

Posredovanje računov preko e-banke 

Minimax pripravi vse potrebno za uvoz e-računov v e-banko. Prednost je v tem, da lahko z enim uvozom v e-banko prenesemo več računov hkrati, banka pa jih po ustreznih kanalih posreduje kupcem, ki račune prejmejo v svojih e-bančnih programih. Primerno tudi za proračunske uporabnike.

Posredovanje preko ponudnika e-poti

Saop Edonet

Saop e-pot Edonet omogoča izmenjavo e-dokumentov s proračunskimi uporabniki preko portala UJP in med gospodarskimi družbami znotraj omrežja Edonet, ki je povezan z Minimaxom, Saopom in Opalom. Registracija je enostavna, dokumente pošiljate in prejemate neposredno v programu. Prejemanje dokumentov je brezplačno, pošiljanje pa se obračuna po ceniku in zaračuna skupaj z naročnino za Minimax. 

BizBox

BizBox je e-pot ponudnika ZZI, ki je integrirana z Minimaxom in omogoča pošiljanje in prejemanje e-računov preko sistema. Obračuna se po ZZI ceniku

Prejeti e-računi

Uvoz e-računov

V Minimax lahko uvozimo e-račune, ki jih prenesemo iz bančnega programa oziroma dobimo preko e-pošte (na primer e-račune, ki jih je tudi dobavitelj pripravil v Minimaxu). Program pripravi osnutke prejetih računov, ki imajo že izpolnjene vse znane podatke (datum opravljanja, zapadlosti in prejema, znesek in originalno številko prejetega računa) ter shranjeno prilogo (pdf sliko računa in e-račun).

Prejem računov preko ponudnika e-poti

Minimax omogoča brezplačni prejem računov preko e-poti Edonet in bizBox. 

Baza znanja