Meni Zapri

Delovni nalogi

Delovni nalog je interni dokument, ki je namenjen naročanju in spremljanju dogodkov znotraj organizacije. Lahko so povezani z materialnim in blagovnim poslovanjem.

V program za računovodstvo Minimax vnašamo splošne podatke o naročilu (datumi, kupec, veza, opombe), in vrstice naročila, ki vsebujejo podatke o posameznih artiklih in količinah. Z vnosom različnih datumov lahko nadziramo delovni proces, spremljamo razhajanja med napovedanimi roki dobave in dejanskimi dobavami, načrtujemo količine zalog …

Artikli imajo lahko sestavnice.

Delavci imajo lahko različne pravice za vnos in pregled delovnih nalogov in drugih dokumentov, povezanih z zalogami:

  • Hitri vnos dokumentov.
  • Kopiranje v prejem (prenesejo se izdelki oziroma polizdelki).
  • Kopiranje v izdajo (prenese se poraba po sestavnicah).
  • Kopiranje v račun (prenesejo se izdelki oziroma polizdelki).
  • Kopiranje v predračun (prenesejo se izdelki oziroma polizdelki).