Meni Zapri

Božičnica, nagrada, 13. plača?

  • 5. dec. 2016

V skladu z Zakonom o delovnih razmerjih (ZDR-1) lahko delodajalci delavcem v novembru in decembru izplačajo dodatke k redni letni plači. Takim izplačilom pogovorno rečemo božičnica, 13. plača, novoletna nagrada in še kakšen izraz bi se našel, delovnopravni predpisi pa teh izplačil ne urejajo enotno.

Nagrajevanje delavcev dokazano prispeva k boljšemu poslovanju podjetja, saj dviguje pripadnost, motivacijo in inovativnost zaposlenih. ZDR-1 zato omogoča, da je lahko sestavni del plače tudi plačilo za poslovno uspešnost. Zakon določa tudi, da mora biti tak dodatek vedno v denarni obliki, dodatek pa je dodatno obremenjen z dohodnino in socialnimi prispevki.

Nekoč je med različnimi izplačili obstajala ključna razlika v tem, ali se je dodatek delavcu všteval v pokojninsko osnovo ali ne. Od 1. januarja 2013 se vsa dodatna izplačila, od katerih se obračunavajo tudi prispevki za socialno varnost, vštevajo v osnovo za pokojnino.

Izraz 13. plača se najpogosteje šteje med nagrade, ki so bile dogovorjene v podjetniških kolektivnih pogodbah, splošnih aktih ali pogodbi o zaposlitvi in se šteje kot sestavni del plače. Najpogosteje pa se za letne nagrade uporablja izraz božičnica, ki se delavcu izplača ob koncu poslovnega leta in ni nujno izplačana kot plača – lahko je izplačana tudi kot drugi prejemek iz delovnega razmerja.

Božičnica je tako kot 13. plača lahko predvidena v kolektivni pogodbi na ravni dejavnosti, splošnem aktu ali v pogodbi o zaposlitvi, lahko pa njeno izplačilo temelji na odločitvi poslovodstva, da se delavcem ob koncu leta izplača nagrada.

Ne glede na to, ali je božičnica izplačana kot plača ali kot drugi prejemek iz delovnega razmerja, se plačani prispevki v obeh primerih vštevajo v pokojninsko osnovo delavca.

V obeh primerih se obračuna tudi dohodnina, akontacija pa se glede na situacijo obračuna različno.

Božičnica je izplačana v decembru skupaj s plačo za november: akontacija je obračuna po stopnji dohodnine glede na veljavno dohodninsko lestvico, upoštevane pa so tudi olajšave (pri glavnem delodajalcu).

Božičnica je izplačana v decembru, ločeno od plače za november: Ob izplačilu božičnice se ugotovi višina skupnega dohodka v mesecu decembru ter izračuna akontacija dohodnine. Ob tem se poračuna tudi že plačana akontacija dohodnine od izplačane novembrske plače v decembru.

Božičnica predstavlja plačilo za več mesecev: Akontacija dohodnine se izračuna po povprečni stopnji dohodnine od enomesečnega dohodka. Za ugotovitev povprečne stopnje dohodnine od enomesečnega dohodka se božičnica razdeli na toliko enakih delov, na kolikor mesecev se nanaša, največ pa na 12 mesecev.

Pri vseh situacijah gre za obračun akontacije dohodnine, ki se pri letnem obračunu po potrebi poračuna.


Vir: Zakon o delovnih razmerjih ZDR-1, FURS, ZSSS, mladipodjetnik.si

Sorodne vsebine

Brezplačni članki, e-priročniki, posnetki in spletni seminarji.