Računovodske kontrole pred pripravo letnih poročil

BREZPLAČNI PRIROČNIK

Podlaga za pravilna letna poročila so ustrezno evidentirani poslovni dogodki.

V priročniku smo pripravili pregled kontrol po posameznih razredih kontnega načrta. Opisali smo, kaj je treba preveriti in uskladiti, da bodo podatki pripravljeni za izdelavo poročil.


FEBRUAR 2022

Kaj boste našli v priročniku?

  • Dolgoročna sredstva uskladimo in preverimo v razredu 0.
  • V razredu 1 gre poudarek usklajevanju kratkoročnih sredstev.
  • Preverimo kratkoročne obveznosti v razredu 2.
  • Zaloge surovin in materiala preverimo v razredu 3, zaloge proizvodov storitev in blaga pa v razredu 6
  • Razreda 4 in 7 sta namenjena usklajevanju stroškov in prihodkov.
  • Podjetnikov kapital, dolgoročne obveznosti in rezervacije preverimo v razredu 9.