Računovodske kontrole pred pripravo bilanc

BREZPLAČNI PRIROČNIK

Ob zaključku poslovnega leta se v podjetjih računovodje pripravljajo na postopke, ki jih je treba opraviti pred izdelavo zaključnega računa.

Mag. Nataša Pustotnik je pripravila 12 korakov, ki bodo olajšali pripravo bruto bilance.

Kaj boste našli v priročniku?

  • Katere popise je treba urediti?
  • Kako popišemo sredstva?
  • Kako uskladimo terjatve?
  • Kaj preverimo pri obveznostih?
  • Kaj preverimo pri izdanih in prejetih računih?
  • Amortizacija osnovnega sredstva
  • Kako pregledamo bruto bilanco v 12 korakih?