Knjiženje dogodkov povezanih z osnovnimi sredstvi

BREZPLAČNI PRIROČNIK

Osnovna sredstva potrebuje podjetje za svoje nemoteno poslovanje. To so lahko stroji, zemljišča, računalniki, tiskalniki … Sredstva podjetnik kupi, jih uporablja in tudi proda.

V priročniku mag. Nataša Pustotnik prikazuje, kako pravilno knjižiti osnovna sredstva glede na dogodke, ki so povezani z njihovo uporabo. Prikazano je evidentiranje enostavnih in običajnih poslovnih dogodkov.

 

Kaj boste našli v priročniku?

  • Kaj so opredmetena osnova sredstva po SRS?
  • Kaj je dobro vedeti pri evidentiranju poslovnega sredstva?
  • Kako nakup opreme vpliva na dobiček podjetja?
  • Pridobitev osnovnega sredstva
  • Prodaja osnovnega sredstva z dobičkom ali izgubo
  • Amortizacija osnovnega sredstva
  • Amortizacija doniranega sredstva
  • Primanjkljaj ali uničenje opreme