8 najpogostejših načinov za iskanje novih sodelavcev

Skrivnost dobrega poslovanja je v pravi ideji in sposobnih zaposlenih, ki znajo in želijo delati dobro. A kako najti dobre sodelavce?

V sodelovanju s svetovalnim podjetjem Taktika plus, smo vam pripravili pregled najpogostejših načinov za iskanje kadrov. Kateri kanal boste izbrali, je zelo odvisno od profila, ki ga iščete, in dela, ki ga bo zaposleni opravljal. Ali gre za enostavna dela ali specifične posle? Celoten proces iskanja novih sodelavcev lahko od iskalca zahteva veliko časa, truda in dela. Različne metode nagovorijo drugačne ciljne skupine, lahko povzročijo različne stroške (od zelo dragih do brezplačnih).

 

1. Headhunting (lovci na glave)

Headhunting je primeren, ko iščete zelo specifične kadre, ki imajo posebna znanja ali izkušnje.

Pri iskanju novih sodelavcev lahko uporabite pomoč »headhunterja« oz. lovca na glave, ki išče preko svoje mreže poznanstev. Ima širok dostop do strokovnih, usposobljenih kandidatov, ki so navadno že zaposleni. Headhunterji izvajajo tudi ti. skrivno iskanje (iskalcem zaposlitve ne povedo, za katero podjetje iščejo kadre). S tem načinom lahko dobite preverjenega sodelavca, vendar pa tak način iskanja povzroča zelo visoke stroške, če osebo zaposlite (agenciji/agentu pripada plačilo v višini 1x do 3x bruto plače novo zaposlenega). Navadno vam bodo predstavili zelo dobre kandidate, vseeno pa izbirajte pametno, saj lovci na glave svoje strokovno mnenje oblikujejo tako, da predstavijo predvsem kvalitete in omilijo šibkosti kandidata. S tem si povečajo možnost za zaposlitev in si tako zagotovijo svoje plačilo. 

2. Svetovalna podjetja in  kadrovske agencije

Primerna odločitev za vse, ki nimate časa za iskanje, saj izbrana agencija vodi celotni postopek. Je pa nujno, da strokovnjakom iz agencije zaupate.

Pri sodelovanju s svetovalnim podjetjem ali agencijo je najprej treba vzpostaviti zaupanje, saj agencija vodi celoten postopek, vendar je končna odločitev vedno v rokah delodajalca. Tak način iskanja je lahko hiter, a za delodajalca predstavlja določene stroške. Tak način je navadno zelo učinkovit, saj strokovnjaki poskrbijo, da se odločate samo med najboljšimi prijavljenimi kandidati, o njih pa navadno izveste veliko informacij.

Kadrovske agencije lahko zagotovijo tudi posredno zaposlovanje (delavci so zaposleni v agenciji, delo pa opravljajo pri delodajalcu.).

3. Tiskani mediji

Tiskani mediji privlačijo širok bazen bralcev, hkrati pa objava v pravem mediju daje določeno mero »prestižnosti« vaši organizaciji, a je sočasno tudi zelo draga.

Z objavo oglasa za prosto delovno mesto v časopisju dosežemo velik obseg kandidatov, vendar tak način iskanja sodelavcev terja visoke stroške, poleg tega je oglas v tiskanih medijih aktualen le na dan izdaje časopisa. Navadno ima delodajalec v časopisu na voljo manjši prostor za objavo oglasa.

4. Spletni zaposlitveni portali

Tovrstni portali so danes najbolj razširjena pot. Za takšno iskanje se odločite, če imate čas in boste sami izpeljali proces od zaznave potrebe do zaposlitve.

Spletni portali omogočajo objavo oglasa, ki je oblikovan po željah delodajalca, vendar so cene različne od nekaj 10 € do več kot 3000 €, kar je odvisno od izpostavljenosti oglasa. Dolžina oglasa ni predpisana, kakor tudi ne obdobje veljavnosti objave. Portali omogočajo, da delodajalci neposredno kontaktirajo s kandidati, dostopajo do njihovih življenjepisov in na teh osnovah izberejo primernega sodelavca.

5. Družbena omrežja

So zelo primeren kanal, če iščete sodelavce, ki so aktivni na spletu. Danes brez družbenih omrežij ne gre, zato vedno pobrskajte in objavite oglas preko teh kanalov (sploh če iščete mlade sodelavce).

Iskanje sodelavcev na družbenih omrežjih je vse pogostejše, v ospredje pa prihaja zlasti omrežje LinkedIn. Ta omogoča tako brezplačno objavo kot tudi plačljivo izpostavljen oglas, ki je namenjen določeni skupini kandidatov. Stroški objav na družbenih omrežjih so relativno nizki, vendar pa ima lahko delodajalec težave s (pre)velikim številom (neprimernih) prijav. Poiščite tista omrežja in tiste skupine znotraj omrežij, kjer pričakujete, da se večkrat ustavijo vaši kandidati.

6. Zavod RS za zaposlovanje

Objave lahko oddate tudi na Zavod RS za zaposlovanje, kjer vam je na voljo  pisarna za delodajalce, ki deluje na vašem območju. Ti poskrbijo, da so obveščeni vsi potencialni kadri, trenutno prijavljeni za zavod.

Možnost za brezplačno iskanje sodelavcev nudi Zavod za zaposlovanje, pri čemer mora delodajalec na začetku iskanja novega sodelavca izpolniti in oddati obrazec PDM-1. Zavod kandidate obvesti o prostem delovnem mestu in jih napoti k delodajalcu. Iskanje preko zavoda je navadno manj učinkovito, ko iščete strokovne in usposobljene kandidate.  Ugodno je, ker je storitev za delodajalca brezplačna.

7. Pomoč zaposlenih

Vključite učinek snežne kepe – to pomeni, da boste s pomočjo zaposlenih hitro nagovorili veliko število ljudi. Navdušite jih za povečanje tima in jih spremenite v ambasadorje svojega podjetja.

Delodajalec lahko oblikuje sistem nagrajevanja za tiste, ki bodo v podjetje pripeljali ustreznega sodelavca. Na ta način zaposleni širijo dobre informacije o podjetju, delodajalec pa prihrani na času, in zaposli tiste posameznike, ki so po lastnostih podobni zaposlenim in se bodo tako tudi lažje vključili v podjetje.

8. Priporočila in poznanstva

Smiselno je tudi iskanje priporočil preko poznanstev. Vprašajte tiste, za katere menite, da bi lahko poznali ustrezne ljudi (sošolce iz srednje šole, fakultete, znance s konferenc in drugih dogodkov).

 Delodajalci nove kadre iščejo tudi s pomočjo »mreženja« preko svojih znancev in prijateljev. Tak način pogosto srečamo na različnih strokovnih konferencah in drugih dogodkih. Priporočilo naj služi zgolj kot način iskanja, selekcijski postopek še vedno izpeljite po korakih.

Avtor: Jan Kovačič, Taktika plus, d.o.o.

 


Katerega od navedenih načinov pa vi največkrat uporabljate za iskanje novih sodelavcev?

(Visited 2.596 times, 1 visits today)