Provizija za priporočilo programa Minimax | Minimax – spletni računovodski in poslovni sistem

Za priporočilo programa Minimax prijateljem ali partnerjem prejemate prvo leto 20 % provizije, v drugem letu 10 % provizije, v tretjem in vseh nadaljnjih letih pa 5 % provizije od uporabnine novega plačnika.

Provizijo prejmete v primeru, ko stranko priporočite še preden nas stranka sama kontaktira. Provizija pa velja tudi, ko nam stranka ob prvem kontaktu pove, da ste jo vi priporočili ali napotili na katero izmed naših brezplačnih predstavitev. Provizija se obračunava 2-krat letno (januarja in julija) za preteklo polletje. Prejemanje provizije se prekine ob prekinitvi licenčne pogodbe.

  

Vnesite podatke za provizijo