Osnovni namen modula je vodenje vrednostne maloprodaje za potrebe računovodstva in zagotavljanja zakonsko potrebnih listin.

Osnovni namen modula je vodenje vrednostne maloprodaje za potrebe računovodstva in zagotavljanja zakonsko potrebnih listin, kot so Prevzemni list, Zapisnik o spremembi cen, Trgovska knjiga …

Vnašamo lahko posamezne vrste prometa: prevzem, sprememba cene, lastna raba, gotovinska prodaja, negotovinska prodaja, kalo in inventura.

 

Minimax je enostaven in zmogljiv računovodski ter poslovni sistem

Začnite uporabljati sistem Minimax še danes

PRIDRUŽITE SE BREZPLAČNO