Vpliv novosti pri dohodnini  na plače v letu 2023

BREZPLAČNI E-PRIROČNIK

 

V letu 2022 je vlada kar dvakrat spreminjala zakonodajo, povezano z dohodnino. V priročniku prikazujemo, kako spremembe, ki so stopile v veljavo z zadnjo novelo Zakona (ZDoh-2AA), vplivajo na plače zaposlenih.  

 

Pripravili smo konkretne primere plačilnih list za različne višine plač. Razložili smo tudi, na katere postavke na plačilnih listah bodo spremembe vplivale.

 

Januar 2023

 

Vsebina priročnika:

  • Kako bo novi zakon vplival na plače že v letu 2023?
  • Vpliv splošne olajšave na neto plačo
  • Nova posebna olajšava za mlade do 29 let
  • Primeri izračuna neto plače pri bruto znesku 1.200, 1.500, 2.000 in 4.000 EUR