Popravek odbitka DDV pri osnovnih sredstvih

E-PRIROČNIK

Transakcije z osnovnimi sredstvi zahtevajo nekoliko več pozornosti, saj niso ravno vsakodnevna rutina podjetij in podjetnikov oziroma njihovih računovodij. Napačna obravnava DDV lahko namreč privede do dodatnih davčnih obveznosti.

Mojca Müller, preizkušena davčnica pri SIR, v novem priročniku izpostavlja tri pogostejše poslovne dogodke, kjer je treba narediti popravek odbitka DDV ali pa obračunati DDV od tržne vrednosti osnovnega sredstva.

Junij 2023

Kaj omogoča?

  • Kdaj lahko izvedemo naknadni odbitek DDV-ja?
  • Primer: Ali lahko mali davčni zavezanec naknadno odbije DDV?
  • Ali samostojni podjetnik ob prenehanju dejavnosti popravi odbitek DDV?
  • Kdaj narediti popravek DDV pri prodaji osnovnega sredstva?