Od izterjave do izvršbe

BREZPLAČNI PRIROČNIK

 
Lastniki malih in srednje velikih podjetjih so zaradi neplačevanja računov najbolj izpostavljeni. Preveliko število zapadlih terjatev lahko ogrozi njihovo poslovanje. Zato morajo biti podjetniki vedno pripravljeni na izterjavo svojega denarja.

Kaj boste našli v priročniku?

  • Kdaj nastane terjatev?
  • Evidenca neplačanih terjatev
  • Primer IOP obrazca
  • Načini izterjave (pisna, telefonska, osebna)
  • Kakšni so izgovori dolžnikov
  • Sodna izvršba